IT-forum 2004 haust

Fra IThjelp

Invitasjon til IT-forum 28. oktober 2004

IT-Forum i haust vil fokusera på samordning og eventuell reorganisering av IT-tenestene ved UiB, med spesiell vekt på brukaradministrasjon (SEBRA) og brukarstøtte for studentar. Sidan det kjem opp spørsmål som vil gripa inn i fakulteta sine ansvarsområde bør fakultetetsadministrasjonane vera representerte; gjerne med dekan, fakultetsdirektør og nestleiar.


Førre året var det fleire som melde seg på middag utan å møta, og IT-avdelinga måtte ta rekninga. Vi vonar at dette ikkje vil skje i år.


Vel møtt! TorTid: Torsdag 28. oktober frå kl 12
Sted: Dragefjellet (Jur. fak.), Auditorium 3
Påmelding: Frist: fredag 22. oktoberSakliste med presentasjonar for IT-forum hausten 2004

12.00 - 13.00 SEBRA v/ Arild Sandal
13.00 - 14.00 Brukarstøtte for studentar v/ Espen Bratberg
14.00 - 14.30 Pause
14.30 - 17.30 Omstilling av IT-tenester ved UiB v/ Magne Bergland, Hffa

v/ Jan Berger Henriksen, Mnfa [pdf]

v/ Dag Hammerborg , Psyfa

v/ Leif Magne Iversland, UB

v/ Leif Magne Iversland, UB

v/ Øystein Iversen , Pøa

v/ Ove Botnevik, leiar for "IT-omstillingsutvalg" ved UiB

IT-utvikling dei siste og neste fem åra v/ Tor Bu, IT-direktør [pdf]

17.30 - 19.30 Middag