IT-forum 2003 vår

Fra IThjelp

Sakliste for IT-forum våren 2003

Tema: Standardisering og samordning - IKT-strategi for UiB
Tid: Onsdag 9. og torsdag 10. april 2003
Sted: Park Hotell, Voss
Påmelding: Fram til torsdag 27. mars kunne ein fylle ut skjema på denne vevsida.

(fristen gjeld først og fremst mat, overnatting og transport)

IT-avdelinga dekkar utgiftene til togreiser og overnatting for deltakarane.
Onsdag 9. april


09.30 IT-strategi - Oppfølging

- Rune Nilsen

- Magne Bergland

- Tor Bu

- diskusjon / spørsmål

11.00 Pause
11.15 Programvarepolitikk ved UiB

- Jan Henriksen mfl. presenterer AG2 og gir 'live' demonstrasjon av kickstart på Linux (25-30 min) [pdf]

- diskusjon / spørsmål (ca 10 min)

- Per Bruvold snakker om sitelisener ved UiB (20-25 min)

- diskusjon / spørsmål (ca 10 min)

12.30 Lunsj
13.30 Oracle 9i AS Portal-løsning

ved Arnt Roger Aasen - Webstep og Morten Omvik - Oracle [pdf] (Acrobat Reader / nettleser m/ plugin)

15.00 Pause
15.30 IKT i læring og undervisning

- Ny studentportal;

- Valg av LMS (studiestøttesystem) v/Kirsti Rye Ramberg NTNU

Hva gjorde vi rett, og hvilke kursendringer måtte vi foreta underveis?

Hvilke utfordringer gjenstår etter at valg av LMS er gjennomført?

- Handlingsplan IKT-støttet læring ved UiB, v/ Knut Olav Aslaksen og Toril Eikaas Eide

- Diskusjon / spørsmål

17.00 Pause
17.15 - 18.00 Jan Henriksen m.fl.: Linux kickstart 'Workshop'

(for interesserte)

19.00 Middag
Torsdag 10. april

08.30 Et felles active directory ved UiB - Hvorfor og hvordan?

- Jan Kristian Walde Johnsen snakker om AD (25-30 min)

- 15 minutter til diskusjon / spørsmål

- Tor Lædre og Glenn A. Lomholt snakker om AD (25-30 min)

- 15 minutter til diskusjon / spørsmål

10.00 Pause
10.30 En samordnet brukerstøtte / Orakeltjeneste ved UiB?

- Brukerstøttetjenesten ved NTNU, med vekt på Orakeltjenesten v/Per Øyvind Arnesen NTNU

- Brukerstøtettjenesten ved SV-fakultetet, spesielt mot studentene v/Øystein Saasen

- Korte presentasjoner av brukerstøttetjenesten, utfordringer / problemer fra:

-- Hf-fakultetet v/ Magne Bergland

-- Psykologisk fakultet v/ Dag Hammerborg

-- Mat.Nat. fakultet v/ Jan Berger Henriksen.

-- Medisinsk fakultet v/ Jan Solsvik

-- Juridisk fakultet v/ Jorge Chavarria

-- IT-avd v/ Wenche Vårdal

-- Museet v/ Jan Erik Vold

-- UB v/ Erik Arnesen

- Diskusjon /spørsmål

12.00 Lunsj
13.00 IT-sikkerhet ved UiB; utfordringer og aktuelle prosjekter

- Sikkerhetspolitikk, systemeieransvar v/ Carl Erik Ellingsen

- Trender i tiden v/ Hans Morten Kind

- diskusjon / spørsmål

14.30 Pause
14.45 - 15.15 Oppsummering / eventuelt
15.50 Togavgang frå Voss