IT-forum 2001 oktober

Fra IThjelp

IT-Forum hausten 2001 -Tema: Alternativ programvare

Fokus: Valg av kontorstøtteverkty, nettlesar, kalendar, epostklient og antivirus-program
Tid: Torsdag 4. oktober, kl 12.00 - 16.00
Sted: Realfagbygget, Auditorium 2Sakliste

12.00 Opning

Tor Bu, IT-direktør [pdf]

12.15 Sun sine erfaringar med StarOffice o.a.

Jonny Lundsbakken, Sun [pdf]

13.30 Pause med forfriskingar
14.00 Friske synspunkt

Bjørn Tore Sund, MI

Leif Magne Iversland, UB [pdf]

14.30 Gratis programvare i internasjonalt universitetsamarbeid

Rune Nilsen, CIH

15.00 Erfaringar ved fakulteta, korte innlegg

Øystein Saasen, SV

Magne Bergland, HF [pdf]

Dag Hammerborg, Psyk.

15.45 Oppsummering/konklusjon

Tor Bu, IT-direktør [pdf]

16.00 Avslutning
Tor Bu IT-direktør