IT-forum 2000 haust

Fra IThjelp

IT-forum 9. november på Dragefjellet

IT-Forum vil bli skipa til torsdag 9. november kl. 12.00 til 18.00, med middag kl. 18.30. Møtet vil finna stad i Jusbygget på Dragefjellet. Saklista er no klar, ogein kunne melde seg på fram til 06.11, kl 10.30. Det går likevel an å delta på deler av arrangementet. Vi vil oppfordra alle IT-medarbeidarar og andre interesserte ved UiB til å møta. Med andre ord, set av ettermiddagen 9. november til IT-Forum! Bindande påmelding innan fredag 3. november.


Helsing Tor BuTid: torsdag 9. november
Sted: Jusbygget på Dragefjellet, Auditorium 3
Påmelding: Fyll ut skjema innen fredag 3. november
Agenda for IT-seminaret

11.30 Innregistrering
12.00 Velkomen og Utfordringar 2001 v/IT-direktør
12.30 Innlegg frå IT-leiarar ved fakultet og avdelingar
14.15 Pause
14.45 Linux: Foredrag v/Peder Langlo, HP
15.45 IKTL v/Odd Havik, Jan Oldervoll, Carsten Jopp
16.45 Pause
17.15 "Grid" v/Tor Sørevik
18.00 Oppsummering v/IT-direktør
18.30 Middag
Referat IT-forum hausten 2000