Hvorfor kan jeg ikke velge selv hvilken PC jeg vil ha?


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

(Denne artikkelen er hentet fra Pc ved UiB, nr. 3 i IT-avdelingens temaserie, publisert august 2010.)

UiB har i mange år hatt felles innkjøpsavtaler på datamaskiner. Når det skal kjøpes pc-er for UiBs penger, må det skje innenfor disse avtalene og innenfor IT-avdelingens anbefalinger av modeller. Det er flere gode grunner til dette:

Valuta for pengene

Som en stor kunde (vi kjøper 1500–2000 pc-er i året) får UiB gode priser når leverandørene konkurrerer om å selge til oss. Hvis pc-kjøpene skjedde spredt og ukoordinert fra mange ulike leverandører, ville vi ikke hatt denne muligheten til å oppnå bedre betingelser og priser. Noen ganger kan man stusse på at pc-ene UiB kjøper, koster mer enn det som averteres i fargesterke avisannonser. Da må man passe på om man sammenlikner like ting. Det kan være store kvalitetsforskjeller på pc-er. Den billige maskinen i annonsen kan ha dårligere ytelse, komponenter og ikke minst dårligere serviceavtaler, enn de UiB kjøper!

Effektiv drift

En ny pc må få installert systemprogramvare og alle programmene brukeren trenger i sitt arbeid. Ved ulike problemer kan reinstallasjon være nødvendig. ITavdelingen har laget automatiserte opplegg for slikt. Dette er kostnadseffektivt og sparer tid for brukeren ved installasjon og service på pc-en. For at automatiseringen skal være mulig, må vi ha et begrenset antall kjente maskintyper i maskinparken vår. Det er ikke mulig å lage og vedlikeholde et effektivt automatisert driftsopplegg for ”alle mulige” ulike pc-modeller.

Tilfredsstille tekniske krav

En moderne pc er en komplisert maskin som kan brukes til mange ulike oppgaver. Hva skal man se etter for å være sikker på at pc-en man kjøper fungerer godt til ulike behov gjennom hele maskinens levetid? Når UiB velger ut leverandører og pc-modeller, gjøres det et grundig arbeid med å sjekke spesifikasjoner og teste de ulike tilbudte modellene. Dette skal sikre at pc-ene vi kjøper er gode nok i ulike tekniske henseende. Det er også tatt hensyn til at produktene har lav miljøbelastning og lavt energiforbruk, samt at produksjonen følger internasjonale forskrifter om arbeidsmiljø, rettigheter mv.

Service og oppfølging – gjennom hele maskinens levetid

Når en pc trenger reparasjon eller reservedeler er det mange ting man må ha oversikt over. Hvor ble pc-en kjøpt fra og når? Har den fortsatt garanti? Hva dekker garantien? Finnes det reservedeler? Har leverandøren gått konkurs i mellomtiden? Når man kjøper som privatperson har man en del rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. De samme rettighetene gjelder ikke for ”næringskjøp” som UiB gjør. Derfor må vi ved avtaleinngåelse passe på å velge leverandører som er solide og som vi vet kan oppfylle sine forpliktelser. Hvis det skulle oppstå problemer med leveranser eller service, har vi god kontakt med leverandører og produsenter. Og pc-ene har fem års garanti, både bærbare og stasjonære. Off entlige innkjøps regler Når det brukes offentlige midler, er det regler som skal sikre bl.a. reell konkurranse mellom leverandørene. For de store innkjøpene som UiB gjør av pc-er og annet datautstyr, stilles det strenge krav til anbud, vurdering og valg av leverandører og dokumentasjon av prosessen. Hvis vi handler av leverandører som er utenfor innkjøpsavtalene, begår vi lovbrudd. Mer informasjon om innkjøp finnes på IT-avdelingens nettsider: [1]