Hvordan gi andre tilgang til min kalender i Outlook

Fra IThjelp


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Løsning: Publisere ledige og opptatte tidspunkt slik at andre kan se dem Du kan publisere tidspunktene du er opptatt og når du fortsatt er ledig, på en delt ressurs på Web-området for Microsoft Office-tjenesten for ledige og opptatte tidspunkt på Internett eller en annen ressurs på Internett eller intranettet, for personer som ikke har tilgang til Outlook-kalenderen din. (Hvis du bruker Microsoft Exchange, er standardinnstillingen at andre i organisasjonen kan se dine ledige og opptatte tidspunkt (ledig/opptatt tid: I kalenderen, angis tidsstatusen og brukerdefinerte etiketter med farger og mønster.) når de planlegger et møte med deg.)

Angi hvor ofte Outlook skal publisere dine ledige og opptatte tidspunkt, og for hvilken tidsperiode

Uavhengig av hvordan du publiserer dine ledige og opptatte tidspunkt, kan du endre hvor ofte Microsoft Outlook skal publisere denne informasjonen, og for hvilken tidsperiode. Velg Alternativer på Verktøy-menyen og deretter Kalenderalternativer. Velg Alternativer for ledige og opptatte tidspunkt. Hvis du vil angi hvor ofte Microsoft Outlook automatisk skal oppdatere informasjonen om ledige og opptatte tidspunkt på Exchange-serveren eller på en av serverne som brukes i situasjonene som beskrives nedenfor, skriver du inn et tall i boksen Oppdater informasjon om ledige og opptatte tidspunkt hvert x minutt. Hvis du vil angi hvor mange måneder informasjon om ledige og opptatte tidspunkt skal være tilgjengelig på serveren, skriver du inn et tall i boksen Publiser x måned(er) med informasjon om ledige og opptatte tidspunkt. Du kan publisere opptil 36 måneder med informasjon om ledige og opptatte tidspunkt. Deretter gjør du ett av følgende:

Begrens tilgangen til dine ledige og opptatte tidspunkt ved å publisere dem på Microsoft Office-tjenesten for ledige og opptatte tidspunkt på Internett

Merk av for Publiser og søk ved hjelp av Microsoft Office-tjenesten for ledige og opptatte tidspunkt på Internett. For deltakere som du ikke kan se ledige og opptatte tidspunkt for når du tidsplanlegger et møte, kan Outlook automatisk legge til tekst i møteinnkallelsen der de inviteres til å delta i tjenesten. For deltakere som allerede er med, blir de spurt om de kan gi deg tillatelse til å få tilgang til deres ledige og opptatte tidspunkt i tjenesten. Velg Be om informasjon om ledige/opptatte tidspunkt i møteinnkallelser. Velg Behandle, og deretter følger du instruksjonene i skjermbildene som følger etterpå. Obs! Alle som ikke er med i tjenesten og som du ikke har gitt spesiell tillatelse til å vise dine ledige og opptatt tidspunkt, vil ikke få tilgang til informasjonen som du har publisert i tjenesten.

Tillat alle til å vise dine ledige og opptatte tidspunkt ved å publisere dem på en ressurs på intranettet eller Internett

Alle som du gir plasseringen til eller som skaffer seg den på andre måter, kan få tilgang til dine ledige og opptatte tidspunkt.

I boksen Publiser på dette området skriver du inn navnet på serveren der informasjonen om ledige og opptatte tidspunkt er lagret. Note Navn du angir, for eksempel file://datamaskinnavn/felles/navn.vfb, kan inneholde FTP-, HTTP- eller fil-URLer.

Retrieved from "https://wikihost.uib.no/itwiki/index.php/Hvordan_gir_jeg_andre_tilgang_til_min_kalender_i_Outlook"