Historikk mail-servere

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Historien om mail-serverne

  • Før 1985 var det ikke tilbud om bruk av epost fra IT-avdelingen, muligheten for å legge meldinger inn til andre brukere av @ed på «univacen» ble lite brukt.
I 1985 ble det anskaffet en IBM4381 (system-370 under VM/CMS), denne mainframemaskinen, NOBERGEN, var tilkoblet EARN som var den europeiske delen av BITNET. EARN-linjen gikk til en tilsvarende installasjon i Trondheim (NORUNIT) og hadde en datalinje på 9600 bps hvor det i tillegg til å sende mail (NOTE egentlig) var mulig å overføre filer og å «chatte». Nettet forgrente seg via SEARN (Stockholm) til det store knutepunktet i Europa CEARN (Cern) og derfra over dammen.
  • Tjenesten ble veldig populær og fikk fort flere hundre brukere. NOBERGEN ble også knyttet til Internet som livid.uib.no. Da RUNIT ved SINTEF/NTH kastet sin IBM-maskin ut i 1993 overtok livid/NOBERGEN som nasjonal portner mellom EARN/BITNET og det hurtigvoksende Internet. Denne oppgaven drev IT-avdelingen for det norske forskningsmiljøet fram til i 1995 da vi bidro til oppfylling av Rådalen med denne klassiske datamaskinen. Mye post, hovedsaklig LISTSERV-baserte maillister kommer enda fra BITNET. UNINETT kjøper nå gateway-kapasitet hos våre svenske venner i SUNET via boksen segate.sunet.se
  • Da UNINETT ble reaktivisert i 1987 var det fremdeles OSI-protokoller, X25 og X400 som var dominerende i det internasjonale datanett-miljøet. Selv om Internet var stadig voksende i USA var det bare informatikkmiljøene i Norge som hadde særlig tiltro til TCP/IP og Internet. IT-avdelingen som fremdeles het EDB-senteret, gikk til anskaffelse av en VAX/VMS computer for å kunne tilby tjenester over UNINETTs pakkesvitsjede nettverk. ROSE så dagens lys sommeren 1987 og tilbød en tidsmessig løsning for elektronisk post. Systemet EAN som brukte X400 over både X25, TCP/IP og DECnet(!) overtok som ledende epostløsning på EDB-senteret. UiB hadde aldri slike «store» 8600-vaxer som NTH, UiT og UiO. ROSE-vaxen som ble kastet ut i 1993, var en microVAX-II.
  • Den første alf.uib.no ble født i mai 1991 og innledet en ny æra. De mest ihuga OSI-fantastene begynte å gi opp til fordel for Internet og dets protokoller. alf ble anskaffet for at også EDB-senteret skulle være med på denne rivende utviklingen som i dag preger de fleste norske hjem.


For at overgangen mellom OSIs X400 og Internets SMTP skulle bli smidig ble postsystemet PP fra ISODE Consortium valgt. Det kunne takle begge protokollene og overføre meldinger mellom dem. EAN ble videreført som brukergrensesnitt mot X400 på alf men tapte fort kampen for klientbaserte løsninger som Eudora og NUPop(!), mens telnet-folket, som idag, pinte seg med pine. Etter at EANs siste bruker var eliminert i 1995 ble ikke løsningen lenger støttet av IT-avdelingen, allikevel ble PP brukt som postsystem helt fram til 1998 da Exim overtok.


  • Som en følge av strategien Standardisering og Sentralisering, tok IT-avdelingen over for de lokale løsningene utover 2000-tallet. I 2006 var omleggingen over og all epost ble håndtert sentralt.