Håndtering av sidetall i Word 2003

Fra IThjelp

Begynne sidetall hvor som helst etter første side

1. Plasser markøren på slutten av siden før du har tenkt å begynne med sidetall.

2. Velg Skift i menyen Sett inn og velg derfra Neste side

3. Velg Topptekst og bunntekst fra menyen Vis

4. Velg om du vil ha sidetall i topptekst eller bunntekst og plasser markøren deretter. Trykk så på knappen som heter Koble til forrige i verktøyboksen til Topptekst og bunntekst slik at den blir deaktivert.

5. Velg så Sidetall fra menyen Sett inn, trykk på Format og velg tallet du vil begynne sidetellingen på.

Begynne sidetall på nytt midt i dokumentet

1. Start sidenummerering fra starten på vanlig måte ved å velge Sidetall fra menyen Sett inn.

2. Plasser markøren på slutten av siden før du har tenkt å begynne med sidetall på nytt.

3. Velg Skift i menyen Sett inn og velg derfra Neste side

4. Velg Topptekst og bunntekst fra menyen Vis

5. Velg om du vil ha sidetall i topptekst eller bunntekst og plasser markøren deretter. Trykk så på knappen som heter Koble til forrige i verktøyboksen til Topptekst og bunntekst slik at den blir deaktivert.

6. Velg så Sidetall fra menyen Sett inn.