FotoStation

Fra IThjelp

Informasjon om FotoStation finner du her:

Produsent

Fotoware

Leverandør

UiB IT-avdelingen via Gøran Langedal(goran@langedal.no)

Lisens

Lisens (med mulighet for oppkobling til FotoWare Index Manager server) koster NOK 4841. Lisens kan bestilles ved å registrere sak i UiBhjelp. Oppgi maskinnavn og fakturaadresse.. Sak behandles av faggruppe Windows

Miljøer som bruker Fotostation:

  • På Høyden
  • Kommunikasjonsavdelingen
  • Universitetsmuseet i Bergen, Arboretet og botanisk hage
  • Det medisinske fakultet, sekretariatet
  • Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier