Bruker:Mbitr

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Torstein Ravnskog, Lokal og Faglig IT ansvarlig på Inst. for biomedisin