Outlook - endre avsender


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Endre avsender i Outlook

Åpne Outlook. Åpne ein ny, tom e-post.

Start.jpg

Finn fana Options, og feltet From.

From.jpg

Klikk på From, og eit nytt felt dukker opp.

Fromfelt.jpg

Klikk på From og velg Other E-mail Address

Address.jpg

I det nye vindauget "Send From Other E-mail Address" velger du From igjen. Søk etter adressa du vil sende som. I dette eksempelet er e-postadressa pasientinnskriving@uib.no brukt. Marker adressa og klikk OK.

Findaddress.jpg

Når du no klikker på From i ein e-post, vil du kunne velge kva for ein avsender du vil sende som.

Changefrom.jpg

NB! Du lyt ha rettigheter til å sende som avsender adressa. Mangler du dette, oppretter du ein sak i UiBhjelp.