Windows på Mac

Revisjon per 25. jul. 2011 kl. 07:58 av St08807 (diskusjon | bidrag) (Rettet en del skrivefeil)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Det er nå teknisk mulig å kjøre Windows på Mac-maskiner (se f.eks. informasjon på Apple.no).

Enkelte Mac-brukere etterspør dette for å kunne bruke programmer som ikke finnes på Mac.

Det er et par punkter man må være oppmerksom på hvis man vurderer slike løsninger:

  • IT-avdelingen anbefaler eller støtter ikke "dual-boot"-løsninger, altså løsninger der samme maskin kan starte med to eller flere operativsystemer, som f.eks. Apples "boot camp". Grunnen til det er at slike oppsett ikke går sammen med våre verktøy og rutiner for automatisert drift, og dermed ville blitt uforholdsmessig vanskelige å vedlikeholde. Det er også sikkerhetsinnvendinger mot å ha maskiner med systemer som ligger brakk det meste av tiden og bare brukes sporadisk, fordi det er vanskelig å sikre at slike systemer får nødvendige sikkerhetsoppdateringer.
  • Hvis man skal kjøre Windows på Mac, må det kjøpes en egen Windows-lisens for dette. UiBs avtale med Microsoft dekker bare oppgraderinger av Windows, altså jobb-bruk av nyeste versjon på en maskin som allerede er kjøpt med Windows. Sidene Mac-er ikke er kjøpt med Windows, må det kjøps en "grunnlisens". Denne er ikke tilgjengelig gjennom UiBs lisensavtaler.