Windows 7 på UiB-PC

Revisjon per 9. mar. 2017 kl. 13:39 av Botit (diskusjon | bidrag) (For snever)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.Alle ansatte som har fått installert Windows 7 med Office 2010 får utlevert brosjyren Viktig informasjon til nye brukere av Windows 7 ved UiB.

Bakgrunn

Windows 7 ble sluppet av Microsoft høsten 2009. IT-avdelingen arbeidet over lengre tid med å utvikle et klientdriftsoppegg for Windows 7. Opplegget ble prøvd ut internt på ITA, og høsten 2010 også i noen pilot-brukermiljøer. I desember 2010 ble opplegget erklært klart for generell bruk.

Her finner du en side med tips og veiledninger til bruk og oppsett av Windows 7.


Utfasing av Windows XP

Microsoft har annonsert at Windows XP ikke vil bli støttet etter 8. april 2014. Etter denne dato må alle maskiner være oppgradert til Windows 7. Maskiner som eventuelt ikke støtter systemkravene for Windows 7 må ut av UiB sitt nettverk etter denne dato på grunn av sikkerhetsrisiko. Disse maskiner er i alle tilfeller eldre enn 5 år. Overgang til Windows 7 skal derfor ikke medføre noen ekstra kostnader ut over det som normalt brukes til fornying av maskinparken. Vi minner i denne sammenheng om at IT-avdelingen som hovedregel frasier seg driftsansvar og brukerstøtte på PC-er som er eldre enn 5 år.


Se også Utfasing av «Windows XP» ved UiB


Hvilke PC-er kan bruke Windows 7?

PC-er som er kjøpt i henhold til IT-avdelingens innkjøpsveiledning i 2008 eller senere vil normalt kunne bruke Windows 7. Se også oversikt over PC-modeller som ikke kan brukes med Windows 7. IT-avdelingen har avdekket en del av våre programpakker for Windows XP som ikke virker med Windows 7 (se liste). Selv om man bruker denne type programvare må man likevel oppgradere til Windows 7. Ta kontakt med oss på IT-avdelingen, så finner vi en løsning sammen. Windows 7 vil bare bli installert i 64-bits-versjon på UiB. PC-er som skal bruke Windows 7 må ha 64-bits-arkitektur og tilstrekkelige maskinressurser (blant annet minimum 60GB harddisk).


Opplæring

Det er noen forskjeller fra Windows XP til Windows 7 i hvordan systemet brukes og hvilke funksjoner som finnes.

IT-avdelingen har laget en brosjyre med Viktig informasjon til nye brukere av Windows 7 ved UiB. Brosjyren deles ut til nye brukere og gir mange nyttige tips både om Windows 7 og Office 2010. Det egner seg bra både til egenopplæring og oppslag. Det er også laget en egen side her på IT-hjelp om Office 2010.

Trenger du kurs, vil vi anbefale vår kursleverandør Visma Ajourit. Se itkurs.uib.no for kurstider, priser og påmelding.

Denne informasjonen fra Microsoft kan også være nyttig: