Forskjell mellom versjoner av «Vevtjenester ved UiB»

Linje 20: Linje 20:
 
* [http://elkat.uib.no/  Søk etter ansatte]
 
* [http://elkat.uib.no/  Søk etter ansatte]
 
* [http://www.student.uib.no/adr/  Søk etter studenter]
 
* [http://www.student.uib.no/adr/  Søk etter studenter]
* [http://www.uib.no/elin/sok.shtml  Søk etter informasjon på UiBs vevsider]
+
* [http://www.uib.no/elin/sok.shtml  Søk etter informasjon på UiB sine interne vevsider]
 
* [http://tjinfo.uib.no Tjinfo] - Nyttige verktøy fra IT avdelingen
 
* [http://tjinfo.uib.no Tjinfo] - Nyttige verktøy fra IT avdelingen
 
* [https://tjinfo.uib.no/vedlegg  Vedlegg på vev]
 
* [https://tjinfo.uib.no/vedlegg  Vedlegg på vev]

Revisjonen fra 2. mar. 2010 kl. 20:29


Universitetet i Bergen tilbyr en rekke tjenester via vev.

Med dette menes at en kan benytte en vev-leser (nettleser) for å aksessere tjenesten.

Listen under viser tilgjengelige vev-tjenester fra Universitetet i Bergen.