Ubuntu

Revisjon per 17. apr. 2012 kl. 12:05 av Kbo041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Ubuntu på klientdriftede maskiner

Introduksjon

Vindusbehandleren Unity

Unity er Ubuntu sitt egen, nye vindusbehandler basert på Gnome 3. Unity kan kjøre i to modus, 3D og 2D. 3D-modus virker bare på skjermkort som har tilstrekkelig rask 3D-funksjon og gode nok drivere.

Ubuntu forsøker å automatisk bruke 2D-modus dersom det er nødvendig.

Du kan endre vindusbehandler før du logger inn. Alternativer til Unity er Gnome og KDE

Utskrift

Nettverksskrivere

Utskrift fra Ubuntu klienter foregår på samme måte som alle andre klienter.

1: Velg funksjonen "skriv ut" i det programmet du er i.

2: Velg printer (standard printer er satt til pullprint).

3: Dra kortet.

Lokale skrivere

For noen ubuntuklienter (gjelder i første omgang bærbare maskiner) vil det være mulig å legge til lokale skrivere via CUPS sitt administrator verktøy.

Dette er et grafisk verktøy som kjører i nettleseren og kan nåes ved å gå til: 127.0.0.1:631

Oppsett / konfigurering av skjermer

Vi har tre forskjellige oppsett som det er greit å vite om

1: Laptop / Laptop med ekstraskjerm

2: Stasjonær / Stasjonær med ekstraskjerm

3: Prosjektør


For maskiner med ekstraskjerm / display er det to modus som er aktuelle.


1: Extended display

2: Clone display

I de fleste tilfeller vil Ubuntu greie å detektere oppsett av skjermer automagisk v.h.a de innebygde nouveau driverene.

Under følger en liten forklaring på hva man kan prøve dersom nouveau oppsettet ikke fungerer tilstrekkelig.

The Ubuntu Display settings way

Ubuntu kommer med et konfigurasjonsverktøy for skjerm som heter "Displays".

For å åpne dette: Trykk ubuntu ikonet -> skriv "displays" -> trykk enter

Her kan du blant annet detektere skjermer som er koblet til maskinen, velge extended / clone modus, oppløsning, rotasjon og i hvilken rekkefølge skjermene skal stå i.

Når du trykker apply vil det skrives en fil ~/.config/monitors.xml som inneholder innstillingene du nettopp gjorde. Denne filen kan du editere manuelt v.h.a vi (eller annen teksteditor) dersom det skulle bli nødvendig.

Merk at Ubuntu i de fleste tilfeller vil detektere at du setter inn / tar ut en skjerm.

The xorg.conf way

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan bruke nouveau driverene (f.eks nvidia kort med spesielle behov) vil du få installert et annet verktøy som du kan bruke for å konfigurere skjermoppsettet med (nvidia-settings).

For å åpne dette: Trykk ubuntu ikonet -> skriv "nvidia" -> trykk enter

Du får nå opp "Nvidia X server configuration" verktøyet som blant annet lar deg detektere skjermer som er koblet til maskinen, velge extended / clone modus, oppløsning, rotasjon og i hvilken rekkefølge skjermene skal stå i.