Forskjell mellom versjoner av «Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen»

m
(Endring i områder)
Linje 4: Linje 4:
  
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
|+ Områder og områdeansvarlige Brukerstøtte for ansatte
+
|+ Områder og områdeansvarlige
 
! Område !! Områdeansvarlig !! Merknader
 
! Område !! Områdeansvarlig !! Merknader
 
|-
 
|-
| Nygårdshøyden/Sentrum|| Mette Iversen Heggem|| Hele Jus, HF, SV, sentraladm., Psyk.fak utenom BBB, UBB, BM, BSJ
+
| 1. Nygårdshøyden Nord|| [http://www.uib.no/personer/Wenche.Solfrid.V%C3%A5rdal Wenche Vårdal]|| Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet, BECCLE|-
 +
| 2. Nygårdshøyden Midt|| [http://www.uib.no/personer/Mette.Iversen.Heggem Mette Iversen Heggem]|| Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet utenom BBB, sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet, Bergens sjøfartsmuseum
 
|-
 
|-
| MatNat|| Irene Husa || Hele MN-fak, deler av Uni og øvrig randsone og eksterne
+
| 3. MatNat|| [http://www.uib.no/personer/Irene.Ludvigsen.Husa Irene Husa] || Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Uni Research, ILAB
 
|-
 
|-
| Årstad/Haukeland|| Laila Langeseter || MOFA, også Sandviken. Psyk.fak. i BBB
+
| 4.  Årstad/Haukeland|| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langeseter] || Det medisins-odontologiske fakultet (også Sandviken). De delene av Det psykologiske fakultet som holder til i BBB
 
|}
 
|}
 
 
{| class="wikitable" border="1"
 
|+ Områder og områdeansvarlige Student-/undervisningsromstøtte
 
! Område !! Områdeansvarlig !! Merknader
 
|-
 
| Jus og HF || Kjell Fadnes || Ikke Griegakademiet
 
|-
 
| SV og Psyk || Frode Lillestøl || Inkl. Stein Rokkans hus, Studentsenteret og Griegakademiet
 
|-
 
| MatNat || Bente Hellan || Inkl. VilVite
 
|-
 
| MOFA || Arild Fredriksen ||
 
|}
 
 
  
 
For kontaktinformasjon se [[om IT-avdelingen]].
 
For kontaktinformasjon se [[om IT-avdelingen]].

Revisjonen fra 10. sep. 2015 kl. 08:30

IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

Innmelding og oppfølging av enkeltsakersaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom) og ikke til områdeansvarlige.

Områder og områdeansvarlige
Område Områdeansvarlig Merknader
1. Nygårdshøyden Nord Wenche Vårdal - 2. Nygårdshøyden Midt Mette Iversen Heggem Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet utenom BBB, sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet, Bergens sjøfartsmuseum
3. MatNat Irene Husa Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Uni Research, ILAB
4. Årstad/Haukeland Laila Langeseter Det medisins-odontologiske fakultet (også Sandviken). De delene av Det psykologiske fakultet som holder til i BBB

For kontaktinformasjon se om IT-avdelingen.