Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

m
Linje 1: Linje 1:
 
[[en:Status service delivery]]
 
[[en:Status service delivery]]
  
'''Pga den pågående arbeidskonflikten blant de statsansatte er ca. halve IT-avdelingen tatt ut i streik.<br />Så lenge streiken pågår må tjenester beksrevet under betraktes som ustabile eller utilgjengelig.'''
+
'''Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon'''
 +
 
 +
''' The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions'''
  
'''Due to an ongoing labor conflict, about half of the IT-department has been called on strike. The services described below must be considered unstable or unavailable for the duration of the strike.'''
 
  
 
<div id="uib-left">
 
<div id="uib-left">
 
<div class="uib-box">
 
<div class="uib-box">
 
==Tjeneste status==
 
==Tjeneste status==
* Tors 31. Mai 20:10<br />'''Stans i mottak av e-post'''
+
* Lør 2. jun 11:05<br />'''E-post leveres til mottakere'''
**UiBs inngående e-post har dessverre stoppet opp pga et serverkræsj. Problemet er relatert til serveren som kjører e-post systemet.
+
**E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker
**Ansatte som bruker Outlook (og har Exchange konto her ved UiB) kan fortsatt sende og motta e-post mellom andre Outlook/Exchange brukere internt på UiB.
 
**Andre vil ikke motta e-post
 
**E-post til brukere ved UiB blir, inntil videre, lagt i kø og leveres til mottaker når e-post systemet igjen er oppe og i normal drift.
 
**Avsender av e-post til UiB vil, etter 24 timer, få beskjed om at e-posten ikke er levert til mottaker.
 
**Vi har tidligere søkt om dispensasjon for å opprettholde e-posttjenesten men denne er avslått fra organisasjonene både lokalt og sentralt.
 
**Til informasjon er vi i ferd med å etablere kontinuitetsløsninger for både e-post og andre viktige tjenester ved UiB. Disse vil bli satt i produksjon i løpet av sensommer og høst i år og tjenestene vil bli kjørt hhv fra vår nye datahall i Realfagsbygget og Nygårdsgaten 5. Da vil tjenestene våre være mer robust mot hendelser som nevnt over.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ons 30. Mai 13:40<br />'''Ingen meldinger fra SEBRA'''
 
**Pga problemer med utsending av e-post vil meldinger fra Sebra (Sentral brukeradministrasjon) ikke bli sendt ut
 
**Godkjennere får ikke e-post varsel om nye søknader
 
**Brukere får ikke varsel om passord-endring/fornying
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ons 30. Mai 09:30 <br />'''Server NTURT er tatt ned'''
 
**NTURT monterer hjemmekataloger for endel brukere
 
**Disse brukerne vil ikke lenger ha tilgang til sin hjemmekatalog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tirs 29. Mai 10:00 <br />'''Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil''' 
 
**Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
 
**Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
 
**Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt.
 
 
 
 
 
  
 
+
Hvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.
* Tirs 29. Mai 09:50 <br />'''Webmail er ustabil'''
 
**Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet endel hjemmekataloger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Søndag 28. Mai 20:49 <br />'''Deler av e-post systemet er nede'''<br />  [Oppdatert 29. Mai 09:50]
 
**Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB. 
 
**Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
 
**Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fredag 25. Mai 11:30 <br /> '''Backupanlegger stanset pga driftsavvik'''
 
**Det vil ikke bli kjørt backup av brukeres hjemmekataloger, fellesområder mv
 
**Det er ikke mulig å hente ut filer fra backup anlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''Generelle kommentarer:'''
 
----
 
 
 
Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte.  Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB-ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter. En bør derfor ikke regne med at tjeneste vil fungere som normalt før etter streiken.
 
 
 
 
 
Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, rammet av streiken i moderat grad, men det vil kunne oppstå noe ventetid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.
 
 
 
 
 
Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på (555) 84700.
 
  
  
Linje 83: Linje 22:
 
==Status service delivery==
 
==Status service delivery==
  
* Thur May 31st - 20:20 <br />'''External e-mails can not be recieved'''
+
* Sat Jun 02st - 11:10<br />'''E-mail system up and running'''
**Due to a server failure, incomming e-mails will not be recieved and delivered to users
+
**The E-mail system is now back in operation
**Outlook users (with an UiB Exchange account) can still send and receive e-mail from other UiB internal Outlook/Exchange users
 
**E-mail to users at UiB is, for now, queued and will be delivered to the recipient when the e-mail system back in normal operating condition.
 
**The sender of the an e-mail to users at the University of Bergen, will after 24 hours recieve a message telling that the e-mail was not delivered to the recipient.
 
**This also affects all incoming and outgoing e-mails from linux clients and other clients using /var/mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wed May 30th - 13:40 <br />'''No messages from SEBRA '''
 
**Users will not recieve any messages (e-mails) from SEBRA, UiB's Central User Administration System
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wed May 30th - 09:30 <br />'''Server NTURT shutdown because of malfunction'''
 
**The server NTURT announce (mounts) home-directories for some users
 
**Home-directories mounted by NTURT will be unavailable
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tues May 29th - 10:00 <br />'''Home-directories for a great part of users are unstable''' 
 
**Home-directory will periodically be uaviable for many users
 
**Users of Linux are more vulnerable to this problem.
 
**Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tues May 29th - 09.50 <br />'''Webmail is unstable'''
 
**Some useres may experience instability caused by server/home directories problems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sun May 28th - 20:49 <br />'''Parts of the e-mail system is down'''<br /> [Updated May 29th 09:50]
 
**Many users will not be able to send mail from UiB servers 
 
**Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running.
 
**Scanning from Pullprint systems does not work propperly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fri May 25th - 11:30 <br /> '''Backupsystem shutdown because of malfunction'''
 
**There will be no back up of home directories, common directories etc
 
**It is not possible to restore files from the backup system
 
 
 
 
 
 
 
'''General comments:'''
 
----
 
 
 
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department has been called on strike. The capacity is therefore reduced and the department is unable to maintain a normal service level. One can not expect normal operating until the strike is over.
 
 
 
BRITA (our call center) will some days close as early as 15:00. Please call us at (555) 84700 if you need more information.
 
  
This page will be updated when and if we have new announcments to make.
+
If you experience any problems in out service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 2. jun. 2012 kl. 11:19


Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon

The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions


Tjeneste status

  • Lør 2. jun 11:05
    E-post leveres til mottakere
    • E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker

Hvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.Status service delivery

  • Sat Jun 02st - 11:10
    E-mail system up and running
    • The E-mail system is now back in operation

If you experience any problems in out service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.