Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

m
Linje 77: Linje 77:
  
 
* Thur May 31 - 20:20 <br />'''External e-mails can not be recieved'''
 
* Thur May 31 - 20:20 <br />'''External e-mails can not be recieved'''
**Due to a server failure, incomming e-mails will not be delivered to users
+
**Due to a server failure, incomming e-mails will not be recieved and delivered to users
 
**This also affects all incoming and outgoing e-mails from linux clients and other clients that use /var/mail
 
**This also affects all incoming and outgoing e-mails from linux clients and other clients that use /var/mail
 
**Exchange users can still send e-mails, and receive e-mail from other UiB internal Exchange accounts  
 
**Exchange users can still send e-mails, and receive e-mail from other UiB internal Exchange accounts  

Revisjonen fra 31. mai 2012 kl. 19:35

Tjeneste status

 • Tors 31. Mai 20:10
  Stans i mottak av e-post
  • UiBs inngående e-post har desverre stoppet opp pga et serverkræsj. Problemet er reltert til serveren som kjører e-post systemet.
  • Dette rammer også all innkommende e-post og utgående e-post fra linux klienter og andre klienter som bruker /var/mail.
  • Ansatte med Exchange konto kan fortsatt sende e-post ut av UiB, men de vil ikke kunne motta e-post. Ansatte med Exchange konto kan fortsatt sende og motta e-post internt på universitetet.
  • Vi har tidligere søkt om dispensasjon for å opprettholde e-posttjenesten men denne er avslått fra organisasjonene både lokalt og sentralt.
  • Til informasjon er vi i ferd med å etablere kontinuitetsløsninger for både e-post og andre viktige tjenester ved UiB. Disse vil bli satt i produksjon i løpet av sensommer og høst i år og tjenestene vil bli kjørt hhv fra vår nye datahall i Realfagsbygget og Nygårdsgaten 5. Da vil tjenestene våre være mer robust mot hendelser som nevnt over. • Ons 30. Mai 13:40
  Ingen meldinger fra SEBRA
  • Pga problemer med utsending av e-post vil meldinger fra Sebra (Sentral brukeradministrasjon) ikke bli sendt ut
  • Godkjennere får ikke e-post varsel om nye søknader
  • Brukere får ikke varsel om passord-endring/fornying • Ons 30. Mai 09:30
  Server NTURT er tatt ned
  • NTURT monterer hjemmekataloger for endel brukere
  • Disse brukerne vil ikke lenger ha tilgang til sin hjemmekatalog • Tirs 29. Mai 10:00
  Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil
  • Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
  • Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
  • Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt. • Tirs 29. Mai 09:50
  Webmail er ustabil
  • Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet på endel hjemmekataloger • Søndag 28. Mai 20:49
  Deler av e-post systemet er nede
  [Oppdatert 29. Mai 09:50]
  • Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB.
  • Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
  • Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikke • Fredag 25. Mai 11:30
  Backupanlegger stanset pga driftsavvik
  • Det vil ikke bli kjørt backup av brukeres hjemmekataloger, fellesområder mv
  • Det er ikke mulig å hente ut filer fra backup anleggetGenerelle kommentarer:


Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte. Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB-ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter. En bør derfor ikke regne med at tjeneste vil fungere som normalt før etter streiken.


Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, rammet av streiken i moderat grad, men det vil kunne oppstå noe ventetid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.


Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på (555) 84700.Status service delivery

 • Thur May 31 - 20:20
  External e-mails can not be recieved
  • Due to a server failure, incomming e-mails will not be recieved and delivered to users
  • This also affects all incoming and outgoing e-mails from linux clients and other clients that use /var/mail
  • Exchange users can still send e-mails, and receive e-mail from other UiB internal Exchange accounts • Wed May 30 - 13:40
  No messages from SEBRA
  • Users will not recieve any messages (e-mails) from SEBRA, UiB's Central User Administration System • Wed May 30 - 09:30
  Server NTURT shutdown because of malfunction
  • The server NTURT announce (mounts) home-directories for some users
  • Home-directories mounted by NTURT will be unavailable • Tues May 29th - 10:00
  Home-directories for a great part of users are unstable
  • Home-directory will periodically be uaviable for many users
  • Users of Linux are more vulnerable to this problem.
  • Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail • Tues May 29th - 09.50
  Webmail is unstable
  • Some useres may experience instability caused by server/home directories problems • Sun May 28th - 20:49
  Parts of the e-mail system is down
  [Updated May 29th 09:50]
  • Many users will not be able to send mail from UiB servers
  • Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
  • Scanning from Pullprint systems does not work propperly • Fri May 25th - 11:30
  Backupsystem shutdown because of malfunction
  • There will be no back up of home directories, common directories etc
  • It is not possible to restore files from the backup system


General comments:


Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department has been called on strike. The capacity is therefore reduced and the department is unable to maintain a normal service level. One can not expect normal operating until the strike is over.

BRITA (our call center) will some days close as early as 15:00. Please call us at (555) 84700 if you need more information.

This page will be updated when and if we have new announcments to make.