Sikker atferd i digitale møter

Fra ithjelp
Revisjon per 2. apr. 2020 kl. 08:16 av Edmmb (diskusjon | bidrag) (Spesielt for Zoom:)
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne siden supplerer og utdyper veiledningene i Digitale møter i Teams og Digtale møter med Zoom.

Generelt:

 • Under møtet bør møteleder/administrator følge med på listen over møtedeltakere og holde oversikt over hvem som er inne i møtet til enhver tid.
 • Hvis møter skal strømmes og/eller tas opp: Husk å informere deltakerne om at møtet blir strømmet og/eller tatt opp. Dersom strømmen eller opptaket skal publiseres på noen måte, må deltakerne samtykke til dette.


Spesielt for Teams:

 • Alle som har linken og er innen riktig organisasjon, kan komme inn i møtet. Alle andre vil bli henvist til "lobbyen" og må slippes inn av en av deltakerne (presentatørene) i møtet. Hva som er "riktig organisasjon" bestemmer du med møteinnstillingene:
  Teams-møtealternativer1.png
 • Møtet begynner og slutter uavhengig av arrangøren. Møtet begynner i det første deltaker går inn i møtet (med linken fra innkallingen) og slutter når siste deltaker forlater møtet. Deltakerne kan når som helst gå inn igjen og "gjenstarte" møtet.
 • Chat-en for møtet er åpen for alle som deltar i eller er kalt inn til møtet, også etter at de har forlatt møtet og etter at møtet er avsluttet.
 • Du bør gjøre deg kjent med hvilke roller deltakerne i Teams-møter kan ha og de ulike rollenes rettigheter.
 • Teams er ikke egnet hvis det er særs viktig å hindre at uvedkommende kan delta. Kolleger innen UiB som har lenken til møtet, kan gå inn i møtet. Man bør følge med på hvem som er med i møtet til en hver tid dersom møteinnkallingen eller -lenken er delt utenfor en liten gruppe.

Spesielt for Zoom:

 • I møteinnstillingene velger du om deltakerne må innom "venterom" og slippes inn i møtet eller om de går rett inn, og du velger om det skal være mulig å gå in i møtet før arrangøren ("Join before host").
  Zoom-advanced-options.png

  Hvis venterom er slått av og "join before host" er slått blir tilgangen som et Teamsmøte der alle kan omgå lobbyen (se over).
  Vi anbefaler å ikke bruke "join before host", og å bruke venterom på større møter eller møter der kontroll med deltakelsen er spesielt viktig.
 • Passord for møtet