Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no - roller»

 
(20 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Utvikling}}
 
  
== Roller i Redmine ==
+
[[en:task.uib.no - roles]]
  
Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av [[Redmine]] på https://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i Redmine kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige sett med roller som skal passe sammen men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig.
+
Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av [http://www.redmine.org/ Redmine] på https://sak.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i sak.uib.no kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige roller som skal passe sammen, men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig. Det er ingen av rollene som er obligatorisk i enkeltprosjekter.
  
=== Spesialroller i systemet ===
 
  
Før en forklarer de forskjellige rollene er det viktig å få avklart noen spesialroller i systemet. Disse er ikke tiltenkt brukt av hvert enkelt prosjekt men har likevel viktige funksjoner i systemet.
+
== Observatør ==
  
==== Ansatt ====
+
''Observatør''-rollen blir tildelt av prosjektleder eller prosjektansvarlig. Brukere blir ikke tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang.
 +
''Observatør''-rollen har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Observatør kan ikke endre statusinformasjon.
  
''Ansatt''-rollen blir tildelt automatisk av systemet hvis din enhet/avdeling har fått satt opp automatisk brukeroppretting. F.eks blir prosjektet til IT-avdelingen automatisk oppdatert med nye medarbeidere eller hvis noen slutter. Grunnen til at dette gjøres er at nye brukere ellers ''ikke blir tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang''.
+
== Deltaker ==
 +
Denne rollen har full tilgang til alle ''behandlingsfunksjoner'' for de aktuelle prosjektdata, som å opprette ny sak og laste opp dokumenter.
  
==== Systemansvarlig ====
+
== Prosjektleder ==
 +
Prosjektleder-rollen har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt. Prosjektleder har blant annet tilgang til å administrere prosjektet, endre status og tildele roller og oppgaver til deltakere.
  
Rollen ''Systemansvarlig'' gir tilgang til å opprette prosjekter. Systemansvarlig-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til to eller tre presoner som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet.
+
== Prosjekteier ==
  
=== Rollesett: Enkelt ===
+
Prosjekteier kan typisk være bestiller av projektet eller leder for enheten hvor projektet ligger. Prosjekteier i et prosjekt er ofte medlem i styringsgruppen. Har samme rettigheter som deltaker og styringsgruppe.
  
Dette settet med roller er tenkt brukt på en generisk måte i de tilfeller man ikke er opptatt av å få til en spesiell arbeidsflyt. I mange uformelle prosjekter (f.eks vaffelsteking ..) vil dette rollesettet være det mest fornuftige å bruke.
+
== Styringsgruppe ==
  
==== Prosjektleder ====
+
I prosjekter uten en formelt oppnevnt styringsgruppe kan det være hensiktsmessig å tildele denne rollen til nærmeste leder eller en annen som har overordnet oppfølgingsansvar. Rollen styringsgruppe har samme rettigheter som deltaker og prosjekteier.
Har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt.
 
  
==== Deltaker ====
+
== Redmine-operatør ==
Har full tilgang til alle ''behandlingsfunksjoner'' for de aktuelle prosjektdata
 
  
==== Observatør ====
+
Rollen ''Redmine-operatør'' gir tilgang til å opprette prosjekter. Redmine-operatør-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til en eller to på hvert institutt som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet. Dette er altså en mer administrativ rolle.
Har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Kan ikke endre
 
  
=== Rollesett: ITA-prosjekt ===
+
[[Kategori:sak.uib.no]]
 
 
Det er foreslått å utvikle et eget sett med roller som skal benyttes i ITA-prosjekter/Service Transition/Release
 
 
 
==== ITA Prosjektleder ====
 
 
 
==== ITA Prosjektdeltaker ====
 
 
 
==== ITA Styringsgruppe ====
 
 
 
==== ITA Referansegruppe ====
 
 
 
==== ITA Observatør ====
 

Nåværende revisjon fra 5. feb. 2018 kl. 13:50


Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://sak.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i sak.uib.no kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige roller som skal passe sammen, men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig. Det er ingen av rollene som er obligatorisk i enkeltprosjekter.


Observatør

Observatør-rollen blir tildelt av prosjektleder eller prosjektansvarlig. Brukere blir ikke tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang. Observatør-rollen har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Observatør kan ikke endre statusinformasjon.

Deltaker

Denne rollen har full tilgang til alle behandlingsfunksjoner for de aktuelle prosjektdata, som å opprette ny sak og laste opp dokumenter.

Prosjektleder

Prosjektleder-rollen har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt. Prosjektleder har blant annet tilgang til å administrere prosjektet, endre status og tildele roller og oppgaver til deltakere.

Prosjekteier

Prosjekteier kan typisk være bestiller av projektet eller leder for enheten hvor projektet ligger. Prosjekteier i et prosjekt er ofte medlem i styringsgruppen. Har samme rettigheter som deltaker og styringsgruppe.

Styringsgruppe

I prosjekter uten en formelt oppnevnt styringsgruppe kan det være hensiktsmessig å tildele denne rollen til nærmeste leder eller en annen som har overordnet oppfølgingsansvar. Rollen styringsgruppe har samme rettigheter som deltaker og prosjekteier.

Redmine-operatør

Rollen Redmine-operatør gir tilgang til å opprette prosjekter. Redmine-operatør-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til en eller to på hvert institutt som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet. Dette er altså en mer administrativ rolle.