Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no - bruksanvisning»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 9: Linje 9:
 
nav1
 
nav1
  
=== Oversikt over alle porsjekter ==
+
=== Oversikt over alle porsjekter ===
  
 
nav2
 
nav2
Linje 36: Linje 36:
 
Av disse er det kun identifikatoren som ikke kan endres etter at prosjektet er opprettet.
 
Av disse er det kun identifikatoren som ikke kan endres etter at prosjektet er opprettet.
  
=== Lage en identifikator ===
 
 
Dette er et forslag til hvordan vi allokerer prosjekt-identifikatorer.
 
 
URL :: https://prosjekt.uib.no/projects/<project-id>
 
project-id =~ /^[a-z][a-z0-9\-]{,99}\z/;  # redmine system-krav
 
 
Det finnes et flatt navnerom hvor samleprosjekter (kategorier), de egentlige prosjekter og underprosjekter alle får identifikatorer.  Hvis vi har ambisjon om at prosjekt.uib.no skal brukes for hele universitetet så er det lurt å tenke litt gjennom hvordan dette navnerommet stykkes opp.  Teknisk sett må en Redmine prosjekt-id starte med en liten bokstav "a".."z" som etterfølges med opp til 99 tegn blandt "a".."z", "0".."9", og "-".  Prosjekt-id kan ikke endres etter at prosjektet er etablert.
 
 
Enheter, fakulteter og institutter får prosjekt-id som tilsvarer den norske område-prefiksen i eksternwebben.
 
 
  it = IT-avdelingen (tilsvarer www.uib.no/it)
 
  hf = Det humanistiske fakultet (tilsvarer www.uib.no/hf)
 
  form = Kommunikasjonsavdelingen (tilsvarer www.uib.no/form)
 
  ...
 
 
Under grupper har overliggende enhet som prefix (men vi lager ikke flere nivåer selv om organisajonsstrukuren tilsier det):
 
 
  it-infra = Infrastruktur
 
  it-app = Applikajoner
 
  it-ia = Integrasjon og applikasjonsutvikling
 
  it-bad = Database drift
 
  ...
 
 
IT avdelingens prosjekter som trekkes ut av linjen samles under (det som kalles project:p73 og "IT Avdelingen :: Felles" idag).
 
 
  it-proj
 
 
UiB prosjekter som ikke ligger under en spesiell avdeling eller fakultet samles under:
 
 
  uib-proj
 
 
Prosjekter som trekkes ut av linjen bør velge en beskrivende identifikator.  Det er fritt fram å ta alle ledige identifikatorer. Hvis den naturlige identifikatoren er tatt så prøv å prefiks disse med "it-" eller "uib-".
 
 
  cristin
 
  sebra
 
  ew3
 
  it-forum
 
  digeks
 
 
Ulempen med at det er fritt fram er at man kan ende opp å ta i bruk navn som man senere vil bruke til kategorisering eller et viktigere prosjekt.
 
 
Små (kortvarige) prosjektet bør prøve å unngå å ta korte navn.  Hvis prosjektet er så ubetydelig at man ikke bryr seg om navnet bruk "p" etterfulgt av minst 5 siffer. En kan også eksempelvis ta utgangspunkt i en dato
 
 
  p345232
 
  p20110324
 
 
Prosjekter som tilhører linjen prefikses med seksjonen/gruppens identifikator.  F.eks.:
 
 
    it-ia-overvakning
 
    it-ia-p748845
 
 
Underprosjekter tar hovedprosjektet sin id som prefix.
 
 
    ew3-cms
 
 
Prosjekter som gjentas hvert år får årstallet som suffix:
 
 
    it-forum-2011
 
    it-forum-2012
 
  
 
== Innstillinger for prosjekt ==
 
== Innstillinger for prosjekt ==
Linje 103: Linje 43:
  
 
==== Navn ====
 
==== Navn ====
mer
+
 
 +
Prosjektets navn
  
 
==== Underprosjekt til ====
 
==== Underprosjekt til ====
mer
+
 
 +
Velg enheten hvor prosjektet hører til
  
 
==== Beskrivelse ====
 
==== Beskrivelse ====
mer
+
 
 +
En kort setning som beskriver prosjektet. Beskrivelsen blir synlig i prosjektoversikten.
  
 
==== Identifikator ====
 
==== Identifikator ====
mer
+
 
 +
En unik identifikator som blir en del av nettadressen til prosjektet. Id kan ikke endres etter at prosjektet er oppretta.
  
 
==== Hjemmeside ====
 
==== Hjemmeside ====
mer
+
 
 +
Referanse til en ekstern hjemmeside, dersom det er aktuelt
  
 
==== Offentlig ====
 
==== Offentlig ====
Linje 126: Linje 71:
  
 
=== Moduler ===
 
=== Moduler ===
mer
+
 
 +
Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet
 +
 
 +
Følgende moduler er tilgjengelig:
 +
 
 +
* Sakssporing : gir saksporing funksjon under “oversikt”
 +
* Tidssporing: gir “Time tracking funksjon til hver enkel sak.
 +
* Nyheter: gir funksjonalitet for å publisere nyheter om prosjektet
 +
* Dokumenter: gir dokumenter funksjonen
 +
* Wiki: gir wiki funksjonen
 +
* Forumer: gir forumer funksjonen
 +
* Kalender: gir kalender funksjonen
 +
* Gantt: gir Gantt funksjonen
  
 
=== Medlemmer ===  
 
=== Medlemmer ===  
mer
+
 
  
 
==== Legge til brukere ====
 
==== Legge til brukere ====
mer
+
 
  
 
==== Tildele roller ====
 
==== Tildele roller ====

Revisjonen fra 19. mai 2011 kl. 09:01

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 19.05.2011 av Nmajj . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Bruk av https://prosjekt.uib.no/

Her finner du brukerveiledning for bruk av prosjekt.uib.no: https://it.uib.no/Fil:Kokebok_for_prosjekt.uib.no_ver.2.pdf

Hovedmenyen

nav1

Oversikt over alle porsjekter

nav2

 • Klikk på ”Prosjekter” knappen på topp menyen. Den gir deg oversikt over alle prosjekter
 • Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.

Opprette et prosjekt

nav3

Brukere som er tildelt rollen Systemansvarlig vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. Når en oppretter et prosjekt blir en bedt om å fylle ut noen verdier

 • Navn
 • Underprosjekt til
 • Beskrivelse
 • Identifikator
 • Hjemmeside
 • Offentlig

og en kan bli bedt om å velge

 • Moduler
 • Sakstyper

Av disse er det kun identifikatoren som ikke kan endres etter at prosjektet er opprettet.


Innstillinger for prosjekt

Informasjon

mer

Navn

Prosjektets navn

Underprosjekt til

Velg enheten hvor prosjektet hører til

Beskrivelse

En kort setning som beskriver prosjektet. Beskrivelsen blir synlig i prosjektoversikten.

Identifikator

En unik identifikator som blir en del av nettadressen til prosjektet. Id kan ikke endres etter at prosjektet er oppretta.

Hjemmeside

Referanse til en ekstern hjemmeside, dersom det er aktuelt

Offentlig

Å sette et prosjekt som offentlig gjør det mulig for alle brukere ved UiB å lese innholdet. Dersom man fjerner denne innstillingen blir prosjektet lukket. I et lukket prosjekt vil kun de som har fått tildelt roller i systemet ha tilgang. Et lukket prosjekt vil ikke være synlig eller tilgjengelig for noen andre enn disse.

I utkast til ny strategiplan for UiB punkt 4.4 legges det spesiell vekt på åpenhet.

IT-avdelingen anbefaler at man benytter åpne prosjekter så langt det er praktisk mulig.

Moduler

Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet

Følgende moduler er tilgjengelig:

 • Sakssporing : gir saksporing funksjon under “oversikt”
 • Tidssporing: gir “Time tracking funksjon til hver enkel sak.
 • Nyheter: gir funksjonalitet for å publisere nyheter om prosjektet
 • Dokumenter: gir dokumenter funksjonen
 • Wiki: gir wiki funksjonen
 • Forumer: gir forumer funksjonen
 • Kalender: gir kalender funksjonen
 • Gantt: gir Gantt funksjonen

Medlemmer

Legge til brukere

Tildele roller

Det finnnes et eget dokument som beskriver rollene i Redmine

Referanser

Redmine har en egen User Guide på redmine.org