Forskjell mellom versjoner av «Reise til risikoland»

Linje 2: Linje 2:
 
Når du skal på reise til risikoland, må du i tillegg være oppmerksom på flere forhold. Risikoen for at du blir avlyttet eller infisert med skadelige programmer øker når du reiser til enkelt land med høyere sikkerhetsrisiko.
 
Når du skal på reise til risikoland, må du i tillegg være oppmerksom på flere forhold. Risikoen for at du blir avlyttet eller infisert med skadelige programmer øker når du reiser til enkelt land med høyere sikkerhetsrisiko.
  
Norsk politi har pekt på at noen land har særlige trusler mot IT-sikkerhet. Disse landene omtales gjerne som "risikoland" når det gjelder informasjonssikkerhet på reiser. De landene som omtales i [https://www.pst.no/globalassets/artikler/trusselvurderinger/psts-trusselvurdering-2018.pdf PSTs trusselvurdering for 2018] er:
+
Norsk politi har pekt på at noen land har særlige trusler mot IT-sikkerhet. Disse landene omtales gjerne som "risikoland" og PST omtaler i [https://www.pst.no/globalassets/artikler/trusselvurderinger/psts-trusselvurdering-2018.pdf PSTs trusselvurdering for 2018] hvilke land dette er.
 +
 
 
* Russland
 
* Russland
 
* Kina
 
* Kina

Revisjonen fra 28. sep. 2018 kl. 11:20

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 28.09.2018 av Oho084 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Når du skal på reise til risikoland, må du i tillegg være oppmerksom på flere forhold. Risikoen for at du blir avlyttet eller infisert med skadelige programmer øker når du reiser til enkelt land med høyere sikkerhetsrisiko.

Norsk politi har pekt på at noen land har særlige trusler mot IT-sikkerhet. Disse landene omtales gjerne som "risikoland" og PST omtaler i PSTs trusselvurdering for 2018 hvilke land dette er.

 • Russland
 • Kina
 • Iran
 • Nord Korea
 • Pakistan

På reise i slike land må det treffes ekstra sikkerhetstiltak.

 • De fleste generelle rådene for IT-sikkerhet på reiser gjelder også dersom du skal reise til risikoland.
 • Ved reise til slike land skal du ikke ta med de elektroniske hjelpemidlene du bruker til vanlig, men anvende egne reiseenheter (PC og mobile enheter) som du kan låne ved IT avdelingen (se tk.app.uib.no).
 • Du må ikke koble deg til IT tjenester ved UiB når du er i et risikoland.
 • Informasjon om hvordan du skal bruke de elektroniske hjelpemidlene, får du når du får utlevert de hjelpemidlene du har fått låne.
 • Etter hjemkomst skal ikke reiseutstyret kobles til UiB sitt nettverk, men leveres til IT-avdelingen for bistand til å trygt overføre data fra reiseenheten til UiB sine løsninger.
 • Ved hjemkomst fra risikoland er det spesielt viktig å bytte passord du har brukt under reisen. Husk å bruke en annen enhet for å bytte passord enn den du hadde med deg på reisen.