Forskjell mellom versjoner av «Python pakker og moduler»

(Ny side: == Pip == Pip er et verktøy for å installere python pakker. Dette er en forbedring av easy_install og bør brukes om det er mulig. Installer pip på ubuntu: <pre> [user@hostname ~]# s...)
 
(Tømmer siden)
Linje 1: Linje 1:
== Pip ==
 
  
Pip er et verktøy for å installere python pakker. Dette er en forbedring av easy_install og bør brukes om det er mulig.
 
Installer pip på ubuntu:
 
<pre>
 
[user@hostname ~]# sudo apt-get install python-pip
 
</pre>
 
Pip er tilgjengelig til de fleste platformer som feks. Mac os og windows.
 
 
== Virtualenv ==
 
 
Virtualenv er et verktøy som løser problematikken med å ha flere python prosjekt med forskjellige/motstridene krav på en maskin.
 
Det virtualenv gjør er at det lager et isolert område som prosjektet kan leve i med en kopi av alt du trenger for å kjøre et python program.
 
 
 
Installer først ønsket Python pakke:
 
<pre>
 
[user@hostname ~]# sudo apt-get install python2.7/python3.4
 
</pre>
 
Så installerer man virtualenv ved hjelp av python modulen easy_install eller pip om man har installert dette:
 
<pre>
 
[user@hostname ~]# sudo easy_install virtualenv
 
</pre>
 
eller:
 
<pre>
 
[user@hostname ~]# sudo pip install virtualenv
 
</pre>
 
 
Da er virtualenv installert og man kan lage et isolert område for prosjektet:
 
 
<pre>
 
[user@hostname ~]# cd sti/til/mittprosjekt
 
[user@hostname mittprosjekt]# virtualenv mittprosjekt_env
 
[user@hostname mittprosjekt]# cd mittprosjekt_env
 
[user@hostname mittprosjekt_env]# source bin/activate
 
</pre>
 
 
Da er man klar til å installere det man ønsker av python pakker til prosjektet.
 
 
Når man er ferdig kan man bare kjøre følgende kommando:
 
<pre>
 
(mittprosjekt_env)[user@hostname mittprosjekt_env]# deactivate
 
</pre>
 

Revisjonen fra 28. okt. 2016 kl. 13:36