Forskjell mellom versjoner av «PC-stover»

(Ny side: Alle fakulteta har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålo...)
 
Linje 24: Linje 24:
  
  
I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint.  Informasjon om betaling for utskrift/kopiering.]
+
I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint.  [[Informasjon om betaling for utskrift/kopiering]].

Revisjonen fra 9. feb. 2010 kl. 18:58

Alle fakulteta har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar.

Meir informasjon om PC-stover: Det humanistiske fakultetet Det juridiske fakultetet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Det medisinsk-odontologiske fakultetet Det samfunnsvitskaplege fakultetet [http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=582&toplink_id=571 Det psykologiske fakultet ]

Bibliotek for humaniora Bibliotek for juridiske fag Bibliotek for relfag Bibliotek for medisinske fag Bibliotek for odontologiske fag Bibliotek for psykologi, utdanning og helse Bibliotek for samfunnsvitenskap

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen


Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.


I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint. Informasjon om betaling for utskrift/kopiering.