Overføring av innhold fra gammel mobiltelefon


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Generelt

Når man har fått ny mobiltelefon kan det være greit å få med seg noe av innholdet fra den gamle telefonen over på den nye. E-post fra Exhcange, GMail eller Imap ligger ikke på selve telefonen, og trenger dermed ikke å kopieres over. Tekstmeldinger ligger gjerne lokalt på telefonen, og i noen tilfeller er det ønskelig å få disse overført til ny telefon.

Brukerstøtte ved IT-avdelingen har ikke anledning til å overføre innhold (herunder data, kontakter og tekstmeldinger) fra gammel telefon til ny.

Apple-enheter kan enkelt sikkerhetskopieres ved hjelp av iTunes eller ved å bruke iCloud. Etter å ha fått ny telefon, lastes hele den gamle telefonens innhold ned igjen til den nye enheten. Android-enheter skiller seg litt ut i måten dette er implementert på, og man bør bruke produsentenes egne apper og programmer for å sørge for at kopieringen går greit.

Under finnes lenker til produsentenes egne anvisninger for overføring av data fra gammel til ny telefon.


Merk: Flere av verktøyene lister over kan også brukes om hverandre. Eksempel: Du går fra Samsung telefon til Sony. Da trenger du Sony sitt verktøy.