Forskjell mellom versjoner av «OpenVPN-oppkobling Linux»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 29: Linje 29:
 
$sudo apt-get install network-manager-openvpn
 
$sudo apt-get install network-manager-openvpn
 
</pre>
 
</pre>
 +
'''Enkleste metode:'''
 +
* uib.ovpn - filen kan importeres til network-manager:
 +
    1. Klikk nettverksikonet. I nedfallsmenyen velg: Edit connections...
 +
    2. Klikk Add.
 +
    3. I nedfallsmenyen velg Import a saved VPN configuration. Clikk Create ...
 +
    4. Velg filen uib.ovpn
 +
    5. Et ferdig oppsett skal være laget. Du kan endre navnet øverst (default uib)
 +
    6. Eventuelt legg inn brukernavnet ditt (f.eks. abc123) slik at du slipper legge inn dette ved oppkobling.
  
 +
'''Alternativ metode'''
 
* uib.ovpn filen som ble sendt på mail fra punktet over må splittes i tre seperate filer:
 
* uib.ovpn filen som ble sendt på mail fra punktet over må splittes i tre seperate filer:
 
* Åpne uib.ovpn filen i et tekstbehandlingsprogram
 
* Åpne uib.ovpn filen i et tekstbehandlingsprogram

Revisjonen fra 2. okt. 2018 kl. 13:23

OpenVPN er en reserveløsning se VPN for mer informasjon

Oppsett av https://openvpn.net/ på Ubuntu 14.04 LTS


Konfigurasjon og sertifikater

For å bruke OpenVPN trenger du sertifikater. Det kan du laste ned fra https://tjinfo.uib.no/openvpn

 • Logg på med UiB brukernavn og passord

LageSertifikatTJinfo.png

 • Trykk på "Lag sertifikat".
 • Sertifikatet (konfigurasjonsfilen) kan du laste via lenken på siden. Sertifikatet blir sendt på epost som vedlegg (uib.ovpn)


Installasjon

Network manager

Network manager har ikke OpenVPN installert som standard:

 • Søk i ubuntu software center etter "network-manager-openvpn"

Installopenvpnplugin1.png

 • eller klipp og lim en av kommandoene under inn i terminal og autoriser med ditt passord (øverst: ) .
 • For systemer med GNOME:
$sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
 • For systemer uten GNOME:
$sudo apt-get install network-manager-openvpn

Enkleste metode:

 • uib.ovpn - filen kan importeres til network-manager:
  1. Klikk nettverksikonet. I nedfallsmenyen velg: Edit connections...
  2. Klikk Add. 
  3. I nedfallsmenyen velg Import a saved VPN configuration. Clikk Create ...
  4. Velg filen uib.ovpn
  5. Et ferdig oppsett skal være laget. Du kan endre navnet øverst (default uib)
  6. Eventuelt legg inn brukernavnet ditt (f.eks. abc123) slik at du slipper legge inn dette ved oppkobling.

Alternativ metode

 • uib.ovpn filen som ble sendt på mail fra punktet over må splittes i tre seperate filer:
 • Åpne uib.ovpn filen i et tekstbehandlingsprogram

Vpn sikkerhet bilde4.png

 • Kopier fra og med <ca> tag til og med </ca> tag merket med grønt og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificatesca.crt

GrønnCA.png

 • Kopier fra og med <cert> tag til og med </cert> tag merket med rødt og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificates.crt

RødCert.png

 • Kopier fra og med <key> tag til og med </key> tag merket med blått og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som OpenVPNCertificatesca.key

BlåKey.png

 • Åpne Network manager, velg VPN Connections og Configure VPN

ConfigVPn.png

 • Add - Type = OpenVPN

AddopenVPN.png

Dropdownopenvpn.png

 • Oppgi følgende:
  • Connetcion name: UiB OpenVPN
  • Gateway: vpn-gw.uib.no
  • Type: Password with Certificates (TLS)
  • User name: UiB brukernavn
  • User Certificate: Åpne OpenVPNCertificates.crt
  • CA Certificate: Åpne OpenVPNCertificatesca.crt
  • Private Key: Åpne OpenVPNCertificatesca.key

EditingVPNsettings1.1.png

  • Advanced...
   • General:
    • Use custom gateway port 443
    • Use a TCP connection

UseTCP443.png

Bruk

Åpne Network manager og velg VPN connection og UiB OpenVPN

 • Oppgi UiB passord

Komandolinje

$sudo -s
#wget -O - https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg|apt-key add -
#echo "deb http://build.openvpn.net/debian/openvpn/release/2.3 trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-aptrepo.list
#exit
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install openvpn
$sudo openvpn --config uib.ovpn

Problemer og løsninger

Det kan i noen tilfeller bli problemer med navnetjenere når du har koblet opp openvpn. Dette vil oppleves som at ingen sider kan åpnes i en nettleser, eller at tjenester som er interne for UiB ikke kan nås. Dette kan løses ved å bruke UiBs navnetjenere når du kobler opp openvpn. På Ubuntu kan du lage et skript som vist under for å starte openvpn, dette setter UiBs navnetjenere før det starter openvpn, og fjerner dem når openvpn avsluttes.


#!/bin/bash

echo -n "nameserver 129.177.6.54\nnameserver 129.177.12.31" | /sbin/resolvconf -a "bond0.inet"

/usr/sbin/openvpn --config uib.ovpn

/sbin/resolvconf -d "bond0.inet"