Forskjell mellom versjoner av «Mac OS X: Konfigurasjon av Unison»

Fra IT-hjelp UiB
m
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 9. feb. 2015 kl. 16:46

Kort om konfigurasjon av Unison på klientdriftet Mac

Denne artikkelen viser hvordan du konfigurerer Unison. Det er en egen artikkel for installasjon som finnes her: Mac_unison_install

I eksempelet lager vi en profil som synkroniserer vi mappen Documents lokalt på maskinen, til tilsvarende Documents på server.

Du kan lage mange profiler.

1: Fyll ut profildata. Sett inn ditt eget brukernavn.

Konfigurer unison 1.png

2: Profilen er ferdig. Trykk "Open" for å starte profilen.

Konfigurer unison 2.png

3: Autentiser deg med ditt UiB passord.

Konfigurer unison 3.png

4: Du får nå en oversikt over filer lokalt og på server. Velg et element og trykk "Right to left" eller "Left to right" for å bestemme kva som skal kopieres.

Konfigurer unison 5.png

5: Når du er fornøyd i punkt 4, trykker du "Go" og filer synkroniseres.

Konfigurer unison 6.png


NB! I punkt 4 er det potensiale for å slette filer. Unison er et synkroniseringsverktøy.

Om en fil befinner seg lokalt, men mangler på server vil en "Right to left" slette filen også lokalt slik at begge kopiene er identiske!