MIP

Revisjon per 4. feb. 2020 kl. 16:04 av Abu084 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Har finner du informasjon om Azure Information Protection. [Denne siden er under bygging, januar 2020].

Offisiell informasjon fra Microsoft.
Azure Information Protection (referert til som AIP) er en skybasert løsning som hjelper organisasjonen å klassifisere dokumenter og eposter ved å sette på merker.
Merker blir lagt på manuelt etter brukeres egen vurdering av innholdet.

Hos UiB har vi følgende kategorier:

RØD Classification should be used if it could cause damage to the company, public interests, individuals
or collaborators that the information becomes known to unauthorized persons.
The information should have strict access rights, the choice of storage platform
must be considered carefully based on who needs access to the information.
GUL Information that requires protection and must have controlled access rights, storage platform must
be evaluated based on who needs access to the information. This may be all students/employees or
a group/department. Used in internal administrative procedure or if the information is not to be disclosed
to unauthorized persons. Can be shared after assessment and need.
GRØNN The information can be available to everyone and can be shared both internally and externally.

Disse kategoriene benyttes for både epost i Outlook og for dokumenter.

Disse merkelappene viser på to ulike måter avhengig av om du har Azure Information Protection klienten installert eller ikke.
Selve klienten finner du på Software Center på din PC:
Aip.png
Du kan installere denne dersom den ikke allerede er installert.

I Outlook vil du se merkelappene under "Følsomhet" når du skriver en ny epost og du ikke har AIP installert fra før:
Folsomhet.png
OBS: Dersom du ikke har "Følsomhet" som et valg, har du foreløpig ikke fått aktivert AIP for din profil.

Dersom du allerede har installert AIP vil du finne merkelappene i Outlook på denne måten:
Folsomhet2.png
Merk at du her kan beskytte en epost mot videresending dersom du ikke ønsker at innholdet skal bli sendt videre, printet eller kopiert av mottaker.
Beskyttelse mot videresending vil kun fungere i Exchange. [Dobbeltsjekk denne funksjonaliteten]

Når alternativet "Ikke videresend" brukes på en e-post blir e-posten kryptert og mottakere må autentiseres. Deretter kan ikke mottakerne videresende den,
skrive den ut eller kopiere fra den. For eksempel, i Outlook-klienten er ikke knappen Videresend tilgjengelig, menyalternativene Lagre som og Skriv ut er ikke tilgjengelige
og du kan ikke legge til eller endre mottakere i boksen Til, Kopi eller Kopi.
Ubeskyttede Office-dokumenter som er knyttet til e-posten arver automatisk de samme begrensningene. Dersom vedlegget ditt ikke er et Office-dokument som støtter denne
arvede beskyttelsen må du beskytte filen før du legger ved den i e-posten. Du kan deretter tilordne de spesifikke bruksrettighetene du trenger for filen.

Dette er tilnærmet likt også i Word, Excel og PowerPoint, selvsagt med unntak av videresending.
Dersom du sender slike dokumenter anbefales det i utgangspunktet at du sender en lenke til dokumentet hvor du også kan styre tilgang og muligheter.