Lab-IT

Revisjon per 2. aug. 2018 kl. 14:28 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Under konstruksjon

Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT tjenesten skal sikre at usikrete og sårbare instrumenter kan benytte IT-funksjonalitet på en trygg måte.

Kan vi få våre instrumenter koblet til Lab-IT tjenesten?

Lab-ansvarlig må ta kontakt med [BRITA/brukerstøtte] og gjøre en avtale.

Funksjonalitet

Det er lab-ansvarlig som styrer tilganger til funksjonaliteten. Ønsker du tilgang må du derfor ta kontakt med lokal lab-ansvarlig.

Hente rådata fra instrument

På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT blir rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger. På fellesområdet har vanlige lab-brukerne kun lesetilgang og dataene må flyttes til ønsket permanent område for videre behandling.

Overvåking og fjernstyring

Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere. Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».

Lagring

Det er under etablering en tjeneste for langtidslagring av "kalde" data. Ta kontakt med[BRITA/brukerstøtte] for mer informasjon.

Ønsker endringer i oppsettet

Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort i samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.

Feil og spørsmål

Feil og eventuelle spørsmål meldes på vanlig måte til [BRITA/brukerstøtte]

Innkjøp av instrumenter

IT-avdelingen gir gjerne råd I forbindelse med anskaffelser av nye instrumenter. Leverandørene tenker sjeldent på IT-sikkerhet når de utvikler instrumenter og programvare. Det gjør instrumentene ekstra sårbare. Ved å stille krav til leverandørene håper vi at dette kan bli bedre ivaretatt. Ta kontakt med [BRITA/brukerstøtte] får å få innspill om krav til kravspesifikasjon.