Intranett

Revisjon per 1. jul. 2014 kl. 13:33 av Edpck (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Intranett ved uib ble satt i drift 2005. Tjenesten ble avviklet 2. sept. 2013.

Gå heller til uib.no/foransatte

Skyggeportalene som hadde det tekstlige innholdet fra intranett, ble slått av 1. juli 2014.