Forskjell mellom versjoner av «Installere python virtualenv»

m
m
Linje 35: Linje 35:
 
Dersom man ønsker å kunne installere flere versjoner av python og andre distribusjoner som Anaconda eller lignende kan [https://github.com/pyenv/pyenv pyenv] være en god løsning.
 
Dersom man ønsker å kunne installere flere versjoner av python og andre distribusjoner som Anaconda eller lignende kan [https://github.com/pyenv/pyenv pyenv] være en god løsning.
  
Det er best å bruke /scratch til dette siden det kan vøre ganske mye data.
+
Det er best å bruke /scratch til dette siden det kan være ganske mye data.
  
 
For å installere pyenv gjør man følgende:
 
For å installere pyenv gjør man følgende:

Revisjonen fra 15. mai 2019 kl. 08:55

Virtualenv

Virtualenv er et verktøy som løser problematikken med å ha flere python prosjekt med forskjellige/motstridene krav på en maskin. Det virtualenv gjør er at det lager et isolert område som prosjektet kan leve i med en kopi av alt du trenger for å kjøre et python program.


Installer virtualenv :

[user@hostname ~]$ sudo apt-get install python-virtualenv

Da er virtualenv installert og man kan lage et isolert område for prosjektet som også installerer pip til prosjektet ditt:

[user@hostname ~]$ cd sti/til/mineprosjekt
[user@hostname mineprosjekt]$ virtualenv mittprosjekt_env
[user@hostname mineprosjekt]$ cd mittprosjekt_env
[user@hostname mittprosjekt_env]$ source bin/activate

Da er man klar til å installere det man ønsker av python pakker til prosjektet.

[user@hostname mittprosjekt_env]$ pip install PythonPakke
 • Pakkene blir da liggende i mittprosjekt_env/ og er tilgjengelig for kun dette prosjektet.


Når man er ferdig kan man bare kjøre følgende kommando for å avslutte arbeidet i virtualenv:

(mittprosjekt_env)[user@hostname mittprosjekt_env]$ deactivate

pyenv

Dersom man ønsker å kunne installere flere versjoner av python og andre distribusjoner som Anaconda eller lignende kan pyenv være en god løsning.

Det er best å bruke /scratch til dette siden det kan være ganske mye data.

For å installere pyenv gjør man følgende:

export PYENV_ROOT=/scratch/pyenv
curl https://pyenv.run | bash

Deretter editerer man ~/.bashrc og sørger for at følgende står i filen:

export PYENV_ROOT=/scratch/pyenv
export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init -)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"

Nå kan man installere andre versjoner av python og enkelt bytte mellom versjonene.

pyenv install --list # lister alle tilgjengelige installasjoner
pyenv install 3.7.1 # installerer python 3.7.1
pyenv versions    # lister opp alle installerte versjoner
pyenv version    # forteller hvilken versjon som er gjeldende for den mappen man står i
pyenv rehash     # kjøres etter at man har gjort endringer
pyenv global     # setter eller viser den globale pythonversjonen
pyenv local     # setter eller viser den lokale pythonversjonen

Når pyenv er installert vil pip installere pakkene til den aktive python-versjonen.

Om man ønsker å fjerne pyenv så gjøres dette ved å slette /scratch/pyenv. Husk å fjerne referansene til pyenv fra ~/.bashrc