Innlogging wiki

Revisjon per 16. sep. 2021 kl. 14:00 av Mihho (diskusjon | bidrag) (Ny side: UiB har per dags dato ca 120 wiki'er i drift. Noen er åpne og andre er lukket. I og med at vi ikke har to-faktor eller feide innlogging, blir nå innloggingen for alle wiki'ene begrense…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har per dags dato ca 120 wiki'er i drift. Noen er åpne og andre er lukket. I og med at vi ikke har to-faktor eller feide innlogging, blir nå innloggingen for alle wiki'ene begrenset til UiB nettverket.

Det betyr at dersom en er utenfor UiB må en kople opp med VPN

Dersom en opplever problemer med innloggingen, kan dette meldes som sak til:

ENGLISH: UiB have today around 120 wiki's running. Some are open and others are closed. We don't have any two-factor nor Feide login, so from now on all logins has to be done through VPN if you are outside of the UiB network.

If you encounter any problems with login, you can report this at: