Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning for AV-utstyr»

m (Lagt til presiseringer om kjøp av infoskjermer.)
(14 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
UiB har fra og med 13. september 2018 sluttet seg til rammeavtale levert av Unit, for innkjøp av AV-utstyr.
+
'''UiB har fra og med 13. september 2018 sluttet seg til rammeavtale levert av Unit, for innkjøp av AV-utstyr.'''
  
 
(Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)
 
(Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)
Linje 6: Linje 6:
 
Avtalen har to kategorier.
 
Avtalen har to kategorier.
  
Kategori A: AV-utstyr
+
:* Kategori A: AV-utstyr
  
Kategori B: Utstyr for videoproduksjon
+
:* Kategori B: Utstyr for videoproduksjon
  
 
Les mer om avtalen her: https://www.unit.no/rammeavtale-av-utstyr rammeavtale-av-utstyr
 
Les mer om avtalen her: https://www.unit.no/rammeavtale-av-utstyr rammeavtale-av-utstyr
Linje 15: Linje 15:
 
Det er tre leverandører som er tilsluttet avtalen i UiBs geografiske område: Atea, Kinly og Caverion. UiBs kontakt med disse tre leverandørene skal gå via disse epostadressene:
 
Det er tre leverandører som er tilsluttet avtalen i UiBs geografiske område: Atea, Kinly og Caverion. UiBs kontakt med disse tre leverandørene skal gå via disse epostadressene:
  
av.uib@atea.no
+
:* av.uib@atea.no
  
post@kinly.com
+
:* post@kinly.com
  
helge.lilleskare@caverion.com
+
:* helge.lilleskare@caverion.com
  
  
  
== Innkjøp av AV-utstyr under NOK 100.000,- ==
+
----
  
 +
== Generelt om innkjøp på rammeavtaler ==
  
Avrop gjøres ved enkel prissammenligning mellom tilbud fra de tre leverandørene. (Skjema for dette er under utarbeidelse.)
 
  
 +
Ofte stilte spørsmål - Anskaffelser og innkjøp https://www.uib.no/foransatte/101336/ofte-stilte-spørsmål-anskaffelser-og-innkjøp#generelle-sp-rsm-l
  
  
== Innkjøp av AV-utstyr over NOK 100.000,- ==
+
== AV-utstyr til nye undervisningsrom og opprustning/modernisering av eldre undervisningsrom ==
 +
Meld issue til BRITA på https://bs.uib.no/ med forespørsel. Fagnære undervisningsrom betales av miljøet selv. Åpne undervisningsrom som kan bookes av alle ansatte ved UiB og der disse kan få selvstendig tilgang dekkes over sentrale midler som IT-avdelingen disponerer og prioriterer innen.
  
 +
== AV-utstyr til nye møterom, opprustning/modernisering av eldre møterom og innkjøp av infoskjermer. ==
  
Avrop gjøres ved minikonkurranser for de tre leverandørene.
 
  
- Beskrivelse av hvordan prissammenligning/minikonkurranse skal gjennomføres: https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/02/2-veileder-for-avrop-minikonkurranse-av-utstyr-0.pdf
+
'''Fra mars 2019 har UiB inngått egen rammeavtale med Kinly om kjøp og installasjon av infoskjermer, AV-utstyr til nye møterom, og opprustning/modernisering av eldre møterom.'''
  
 +
UiB har avtale om faste priser for utrustning og installasjon av fem forskjellige standardiserte løsninger:
  
 +
{| class="wikitable" style="width: 85%;"
 +
|-
 +
| style="width: 20%"| Standard møterom:
 +
| style="width: 30%"| kr 48.772 + MVA
 +
|-
 +
|Forenklet møterom med 65¨ skjerm:
 +
|kr 12.531 + MVA
 +
|-
 +
|Forenklet møterom med 86¨ skjerm:
 +
|kr 27.815 + MVA
 +
|-
 +
|Videomøterom:
 +
|kr 64.916 + MVA
 +
|-
 +
|Videomøterom m/Skype Room System:
 +
|kr 94.377 + MVA
 +
|}
  
 +
For en ren infoskjerm bestilles et av de forenklede møterommene og en PC for montering bakom skjermen.
  
== AV-utstyr til nye møterom, og opprustning/modernisering av eldre møterom. ==
+
== PC til møterom eller infoskjerm ==
 +
Hvis bestillingen er til en infoskjerm eller hvis møterommet skal ha fastmontert PC må dette bestilles separat. Bestill [https://it.uib.no/Innkj%C3%B8psveiledning_for_PC_(2019)#HP_EliteDesk_800_Desktop_Mini_G4] med monteringsbrakett tidsnok til at dette er på plass når AV-leverandør kommer for å montere. IT-avdelingen installerer programvare på PCen. Husk at PC må ha både nettverks- og egen strøm-kontakt tilgjengelig.
  
 +
[[File:møterom.png|350px]]
 +
 +
== Standard møterom ==
 +
 +
Møterom med eller uten fastmontert datamaskin, AV-styringsenhet på møtebordet, videoprojektor i tak, lerret på vegg. Antatt takhøyde i rommet: 2,7 meter. Sitteplasser for 6 til 14 personer rundt møtebordet. Tilkoblinger for medbrakt utstyr (laptop mm) i to bordbrønner i møtebord. Projektoren skal i tillegg kunne ta imot trådløse signaler fra mobile enheter vha Miracast-teknologi eller tilsvarende.
 +
 +
:* Standard møterom: kr 48.772 + MVA
 +
 +
I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.
 +
 +
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring  av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud.  Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
 +
 +
[[File:Lerret.png|500px]]
  
Fra mars 2019 har UiB inngått rammeavtale med Kinly om kjøp og installasjon av AV-utstyr til nye møterom, og opprustning/modernisering av eldre møterom. UiB har avtale om faste priser for utrustning og installasjon av fem forskjellige standardiserte løsninger:
+
Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møterom
  
Standard møterom: kr 48.772 + MVA
 
  
Forenklet møterom med 65¨ skjerm: kr 12.531 + MVA
 
  
Forenklet møterom med 86¨ skjerm: kr 27.815 + MVA
 
  
Videomøterom: kr 64.916 + MVA
 
  
Videomøterom m/Skype Room System: kr 94.377 + MVA
+
[[File:forenklet møterom.png|300px]]
  
 +
== Forenklet møterom eller infoskjerm ==
  
[[File:møterom.png|350px]]
+
Møterom uten fast datamaskin, for opptil 6 personer. 65¨ eller 86¨ storskjerm på vegg. Lyd- og bildetilkobling med HDMI-kabel (og eventuelt overganger). Det er ingen AV-styringsenhet i rommet. Skjermen våkner automatisk når den får signal inn. Her brukes vanligvis eget datautstyr og WiFi-nett. Bestillende enhet må bestille PC selv, dersom det er ønsket med fast PC i rommet. Denne kan også brukes for å bestille informasjonsskjermer.
  
 +
:* Forenklet møterom med 65¨ skjerm: kr 12.531 + MVA
  
== Standard møterom ==
+
:* Forenklet møterom med 86¨ skjerm: kr 27.815 + MVA
  
Møterom med fastmontert datamaskin (levert av UiB), AV-styringsenhet på møtebordet, videoprojektor i tak, lerret på vegg. Antatt takhøyde i rommet: 2,7 meter. Sitteplasser for 6 til 14 personer rundt møtebordet. Tilkoblinger for medbrakt utstyr (laptop mm) i to bordbrønner i møtebord. Projektoren skal i tillegg kunne ta imot trådløse signaler fra mobile enheter vha Miracast-teknologi eller tilsvarende.  
+
I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.
  
 +
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring  av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud.  Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
  
[[File:Lerret.png|500px]]
+
[[File:Skjerm.png|500px]]
  
 
Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møterom
 
Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møterom
Linje 71: Linje 105:
  
  
[[File:forenklet møterom.png|300px]]
 
  
 +
[[File:videomøterom.png|500px]]
 +
 +
== Videomøterom ==
 +
 +
Møterom uten fastmontert datamaskin, for opptil 8 personer. To 65¨ videoskjermer med innebygd høyttaler. Styringsenhet for Skype-for-business (ev. Skype Room System). Her brukes vanligvis eget datautstyr, som kobles til med HDMI-kabel i bordbrønn.
 +
 +
I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.
 +
 +
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring  av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud.  Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
  
== Forenklet møterom ==
 
  
Møterom uten fast datamaskin, for opptil 6 personer. 65¨ eller 86¨ storskjerm på vegg. Lyd- og bildetilkobling med HDMI-kabel (og eventuelt overganger). Det er ingen AV-styringsenhet i rommet. Skjermen våkner automatisk når den får signal inn. Her brukes vanligvis eget datautstyr og WiFi-nett. Bestillende enhet må bestille PC selv, dersom det er ønsket med fast PC i rommet.
 
  
[[File:Skjerm.png|500px]]
+
'''For alle romtyper forutsettes at bestillende enhet selv sørger for at det er tilstrekkelig med strøm- og nettverkspunkter for møteromsutstyret. Kontakt UiBs elektriker for å sikre at dette er klart.'''
  
Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møterom
+
'''I praksis vil løsningene ligne på malene i varierende grad. Dersom prisen avviker mer en ca 25% fra de oppgitte prisene for våre maler, og det er liten forskjell på utstyrspakken i forhold til malene, bør du rådføre deg med ITA før bestilling.'''
  
 +
IT-avdelingens Faggruppe for samhandlings- og undervisningsteknologi kan kontaktes på epost: fsut-av@it.uib.no
  
  
[[File:videomøterom.png|500px]]
+
== Innkjøp av andre typer AV-utstyr under NOK 100.000,- ==
  
  
== Videomøterom ==
+
Avrop gjøres ved enkel prissammenligning mellom tilbud fra de tre leverandørene.
  
Møterom uten fastmontert datamaskin, for opptil 8 personer. To 65¨ videoskjermer med innebygd høyttaler. Styringsenhet for Skype-for-business (ev. Skype Room System). Her brukes vanligvis eget datautstyr, som kobles til med HDMI-kabel i bordbrønn.
+
Bruk gjerne dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5673952
  
 +
Forespørsler sendt med dette skjemaet vil gå til de gjeldene rammeavtaleleverandørene, og lagres av IT-avdelingen for å kunne tilby bedre brukerstøtte og utvikle tjenesten.
  
  
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com  for å avtale befaring av aktuelt lokale. Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
+
== Innkjøp av andre typer AV-utstyr over NOK 100.000,- ==
  
For alle romtyper forutsettes at bestillende enhet selv sørger for at det er tilstrekkelig med strøm- og nettverkspunkter for møteromsutstyret. Kontakt UiBs elektriker for å sikre at dette er klart.
 
  
I praksis vil løsningene ligne på malene i varierende grad. Dersom prisen avviker mer en ca 25% fra de oppgitte prisene for våre maler, og det er liten forskjell på utstyrspakken i forhold til malene, bør du rådføre deg med ITA før bestilling.
+
Avrop gjøres ved minikonkurranser for de tre leverandørene. Minikonkurranser skal gjennomføres med bistand fra Seksjon for innkjøp. Se https://www.uib.no/foransatte/101349/rammeavtale-med-minikonkurranse

Revisjonen fra 28. okt. 2019 kl. 11:00

UiB har fra og med 13. september 2018 sluttet seg til rammeavtale levert av Unit, for innkjøp av AV-utstyr.

(Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)


Avtalen har to kategorier.

  • Kategori A: AV-utstyr
  • Kategori B: Utstyr for videoproduksjon

Les mer om avtalen her: https://www.unit.no/rammeavtale-av-utstyr rammeavtale-av-utstyr


Det er tre leverandører som er tilsluttet avtalen i UiBs geografiske område: Atea, Kinly og Caverion. UiBs kontakt med disse tre leverandørene skal gå via disse epostadressene:

  • av.uib@atea.no
  • post@kinly.com
  • helge.lilleskare@caverion.comGenerelt om innkjøp på rammeavtaler

Ofte stilte spørsmål - Anskaffelser og innkjøp https://www.uib.no/foransatte/101336/ofte-stilte-spørsmål-anskaffelser-og-innkjøp#generelle-sp-rsm-l


AV-utstyr til nye undervisningsrom og opprustning/modernisering av eldre undervisningsrom

Meld issue til BRITA på https://bs.uib.no/ med forespørsel. Fagnære undervisningsrom betales av miljøet selv. Åpne undervisningsrom som kan bookes av alle ansatte ved UiB og der disse kan få selvstendig tilgang dekkes over sentrale midler som IT-avdelingen disponerer og prioriterer innen.

AV-utstyr til nye møterom, opprustning/modernisering av eldre møterom og innkjøp av infoskjermer.

Fra mars 2019 har UiB inngått egen rammeavtale med Kinly om kjøp og installasjon av infoskjermer, AV-utstyr til nye møterom, og opprustning/modernisering av eldre møterom.

UiB har avtale om faste priser for utrustning og installasjon av fem forskjellige standardiserte løsninger:

Standard møterom: kr 48.772 + MVA
Forenklet møterom med 65¨ skjerm: kr 12.531 + MVA
Forenklet møterom med 86¨ skjerm: kr 27.815 + MVA
Videomøterom: kr 64.916 + MVA
Videomøterom m/Skype Room System: kr 94.377 + MVA

For en ren infoskjerm bestilles et av de forenklede møterommene og en PC for montering bakom skjermen.

PC til møterom eller infoskjerm

Hvis bestillingen er til en infoskjerm eller hvis møterommet skal ha fastmontert PC må dette bestilles separat. Bestill [1] med monteringsbrakett tidsnok til at dette er på plass når AV-leverandør kommer for å montere. IT-avdelingen installerer programvare på PCen. Husk at PC må ha både nettverks- og egen strøm-kontakt tilgjengelig.

Møterom.png

Standard møterom

Møterom med eller uten fastmontert datamaskin, AV-styringsenhet på møtebordet, videoprojektor i tak, lerret på vegg. Antatt takhøyde i rommet: 2,7 meter. Sitteplasser for 6 til 14 personer rundt møtebordet. Tilkoblinger for medbrakt utstyr (laptop mm) i to bordbrønner i møtebord. Projektoren skal i tillegg kunne ta imot trådløse signaler fra mobile enheter vha Miracast-teknologi eller tilsvarende.

  • Standard møterom: kr 48.772 + MVA

I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.

Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud. Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.

Lerret.png

Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møteromForenklet møterom.png

Forenklet møterom eller infoskjerm

Møterom uten fast datamaskin, for opptil 6 personer. 65¨ eller 86¨ storskjerm på vegg. Lyd- og bildetilkobling med HDMI-kabel (og eventuelt overganger). Det er ingen AV-styringsenhet i rommet. Skjermen våkner automatisk når den får signal inn. Her brukes vanligvis eget datautstyr og WiFi-nett. Bestillende enhet må bestille PC selv, dersom det er ønsket med fast PC i rommet. Denne kan også brukes for å bestille informasjonsskjermer.

  • Forenklet møterom med 65¨ skjerm: kr 12.531 + MVA
  • Forenklet møterom med 86¨ skjerm: kr 27.815 + MVA

I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.

Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud. Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.

Skjerm.png

Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møteromVideomøterom.png

Videomøterom

Møterom uten fastmontert datamaskin, for opptil 8 personer. To 65¨ videoskjermer med innebygd høyttaler. Styringsenhet for Skype-for-business (ev. Skype Room System). Her brukes vanligvis eget datautstyr, som kobles til med HDMI-kabel i bordbrønn.

I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.

Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud. Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.


For alle romtyper forutsettes at bestillende enhet selv sørger for at det er tilstrekkelig med strøm- og nettverkspunkter for møteromsutstyret. Kontakt UiBs elektriker for å sikre at dette er klart.

I praksis vil løsningene ligne på malene i varierende grad. Dersom prisen avviker mer en ca 25% fra de oppgitte prisene for våre maler, og det er liten forskjell på utstyrspakken i forhold til malene, bør du rådføre deg med ITA før bestilling.

IT-avdelingens Faggruppe for samhandlings- og undervisningsteknologi kan kontaktes på epost: fsut-av@it.uib.no


Innkjøp av andre typer AV-utstyr under NOK 100.000,-

Avrop gjøres ved enkel prissammenligning mellom tilbud fra de tre leverandørene.

Bruk gjerne dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5673952

Forespørsler sendt med dette skjemaet vil gå til de gjeldene rammeavtaleleverandørene, og lagres av IT-avdelingen for å kunne tilby bedre brukerstøtte og utvikle tjenesten.


Innkjøp av andre typer AV-utstyr over NOK 100.000,-

Avrop gjøres ved minikonkurranser for de tre leverandørene. Minikonkurranser skal gjennomføres med bistand fra Seksjon for innkjøp. Se https://www.uib.no/foransatte/101349/rammeavtale-med-minikonkurranse