Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

Linje 10: Linje 10:
  
  
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører. For utfyllende informasjon se  [http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=297 retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen], samt [http://innkjop.uib.no Innkjøpsguiden].
+
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører.  
 +
*[http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=297 retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen]
 +
*[http://innkjop.uib.no Innkjøpsguiden].
  
 
=== Innkjøp av mobiltelefoner ===
 
=== Innkjøp av mobiltelefoner ===

Revisjonen fra 17. feb. 2010 kl. 11:06

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Generellt om innkjøp av data- og teleutstyr

Det er viktig at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr. Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også serviceerklæring fra IT-avdelingen. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.


Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er ikke anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører.

Innkjøp av mobiltelefoner