Informasjonsskjermer

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Infoskjerm Studentsenteret.jpg

Informasjonsskjermer er skjermer plassert synlig for å vise aktuell informasjon til publikum.

Scala er det systemet IT-avdelingen tilbyr til brukermiljøer som vil sette opp informasjonsskjermer. Dette er en tjeneste IT-avdelingen tar betalt for, for å dekke inn kostnadene til programvarelisenser.

Eksempler på slik informasjon i UiB-sammenheng

 • Meldinger om disputaser, gjesteforelesninger og andre begivenheter
 • Informasjon til studenter (frister o.l.)
 • Aktuell informasjon om instituttets virksomhet
 • Videreformidling av ulik relevant informasjon fra UiB eller eksterne kilder

Slik kan institutter og avdelinger ta Scala i bruk

Man må tenke gjennom hva slags innhold man ønsker å presentere, hvilken plassering som er best for å nå de som skal se innholdet, og hvem som skal ha ansvaret for den daglige adminuistrasjonen (legge ut meldinger, administrere innhold).

Det er kritisk at plassering av utstyr planlegges godt. Utstyret som trengs er selve infoskjermen og en PC som styrer denne, men utgifter til strøm- og nettverkskontakter kommer som regel i tillegg. Ta gjerne kontakt med IT-avdelingen og få hjelp til planleggingen!

Selve infoskjermen kan være en flatskjerm-TV eller en skjerm som er spesiallaget som infoskjerm. Dersom skjermen skal stå på hele tida, vil vi anbefale sistnevnte. Velg en PC som er forhåndsavtalt til dette formålet. (PC-en må være en standard UiB-klient-PC. PC-en trenger tilkopling til strøm og datanett, og skjermen må naturligvis også ha strøm.)

Utstyr og installasjon bestilles hos AV-leverandør på rammeavtale. I noen tilfeller må AV-leverandør ha befaring før de gir pristilbud på en løsning.

Når det fysiske utstyret er på plass, kan man få tilgang til Scala-systemet. Et avspillerprogram (Player) installeres på PC-en som er koblet til selve infoskjermen, og administrator(er) kan logge inn på en nettside for å administrere innholdet. Registrer sak i Issue-tracker for å bestille Scala-tjenesten.

Det finnes ferdige maler med "UiB-design" for presentasjon av meldinger i ulike formater.

Prismatrise

Komponent Leveres Kostnad
Installasjon av strøm (stikkontakt for PC og infoskjerm) og nettverkskontakt for PC Rammeavtale elektro Pris bør avtales på befaring, ligger vanligvis omkring kr 5000 - 10000
Skjerm og PC Rammeavtale AV-leverandør Varierer etter størrelse, se alternativer i leverandørens katalog
Monteringskostnader Rammeavtale AV-leverandør Timepris ihht avtale, omfang (antall timer) bør avtales på befaringen
Andre årlige kostnader inkl. programvare lisenser Fra IT-avdelingen inkl innkjøp og oppgraderinger Årlig kostnad ihht IT-avdelingens prisliste. (Belastes to terminer pr år.)

Slik virker Scala

En PC med programmet Scala Player kobles til en informasjonsskjerm i et vrimleareal, skranke e.l. Skjermen viser en "spilleliste" med bilder, videoer o.l. Innholdet bestemmes av en administrator som logger på via et web-grensesnitt til "Scala Content Manager" (på en server på IT-avdelingen).

Maler og mer avansert innhold lages med Scala Designer, men dette trenger man ikke bruke for å legge ut innhold i ferdige maler.

Structure Scala.jpg

Elementer man kan vise på skjermene

Bilder, video, web sider, malbaserte meldinger (manuelle og automatiske), html5 widgets, Facebook, Instagram og Twitter nyhetsstrømmer, YouTube og Vimeo videoer.

Støttede bildeformater

Følgende bildeformater er for tiden støttet: BMP, GIF, IFF, JPEG, PCD, PNG, Tiff og WMF.

AnimGIFs er støttet, men fargepaletten er bare på 256 farger.

 • HTML5-animasjoner vil fungere så lenge webklippene ikke er veldig store (1920x1080).
 • Animerte PNG'er støttes for tiden ikke.

JPEG og PNG brukes mest.

 • PNG er bedre for linjetegninger, tekst eller noe der eksakt pixelreplikasjon er viktig, eller små bilder. PNG er også det eneste valget hvis du trenger en alfakanal. Dette lar deg få områder som er helt eller delvis gjennomsiktige (transparent).
 • JPEG er et godt valg for fotografiske bilder, men har komprimering. Det vil si, det er designet for å kaste ut fotografiske detaljer som synet ikke generelt oppfatter, og gir mye bedre komprimering enn PNG for den typen bilder. Scala støtter for tiden ikke lossless JPEG-filer.

Anbefalte bilde størrelser

Å tenke på hvordan og hvor bildene skal brukes er nøkkelen. Mens Scala-produkter inneholder skjermalternativer og skaleringsalgoritmer anbefales det at du lager innhold på den størrelsen som kreves for avspilling. Pre-scaling er mer effektiv på en rekke fronter inkludert datalagring, dataoverføring og dekoding.

For eksempel har mange smarttelefoner 16 megapikselkameraer som vanligvis produserer 4920x3264 pikselsbilder, noe som er bra hvis du til slutt skriver ut bildet i 300dpi, men når du viser dette bildet på en standard HD-skjerm (1920x1080), blir de fleste av pikslene bokstavelig talt kastet vekk da bildet er skalert ned, noe som kan forårsake pikselering.

Imidlertid må bilder tatt fra nettstedet ditt ofte bli oppskalert og kan bli uklare hvis de skaleres for mye.

Hvis du trenger å bruke skalering, så prøv å holde en faktor på 2 da dette pleier å være mer effektivt og unngå skalering med mer enn en faktor på 4, opp eller ned.

Bakgrunns- eller fullskjermbilder bør være så nær målskjermstørrelsen som mulig. Vanlige skjermstørrelser inkluderer 1280x720, 1280x768, 1360x760 og 1920x1080, samt 3840x2160. Forgrunnsbilder som bilder, produkter eller logoer, bør matches med størrelsen bildet vil vises på skjermen. Hvis du ikke vet, sikter du på 1/4 til 1/3 av skjermstørrelsen.

Anbefalt fargedybde

Vanligvis 24bit, pluss alfakanal(transparent) (hvis nødvendig).

RGB-kodede filer støttes, men nesten alle JPEG-filer som er YUV (fargemodell som nærmere representerer menneskets oppfatning av farge. Y er lysstyrkekomponentene mens U og V er fargekomponentene) virker med Scala programvaren.

JPEG- og TIFF-filer som er CMYK (prosess fire, farge fire modell) må konverteres til RGB-kodet.

Støttede videformater

mp4 . . . .

Klassifiseringer

Vi har forkjellige klassifiseringer av informasjonvisning på skjerm. De andre er følgende:

 • Dagstavle: Aktiviteter for denne dagen i et rom, hentes fra Timeplansystemet (TP).
 • Digitalt skilt: Elektronisk versjon av UiB sine skilt.
 • Infoskjerm: Skjermer for å vise aktuell informasjon. (denne artikkelen)
 • Infokiosker: Infoskjerm med mulighet for brukerinteraksjon f.eks. via berøringsskjerm (touch screen)