Informasjonsskjermer

Revisjon per 28. mai 2014 kl. 13:38 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjonsskjermer er skjermer plassert synlig for å vise aktuell informasjon til publikum.

Eksempler på slik informasjon i UiB-sammenheng kan være:

  • Meldinger om disputaser, gjeste forelesninger og andre begivenheter
  • Informasjon til studenter (frister o.l.)
  • Aktuell informasjon om instituttets virksomhet
  • Videreformidling av ulik relevant informasjon fra UiB eller eksterne kilder

IT-avdelingen tilbyr for øyeblikket to ulike systemer for informasjonsskjermer: Xibo og Scala.

Viktig melding.gif Nytt system kommer! Vi vurderer for tiden framtidig verktøy for informasjonsskjermer på UiB.

Miljøer som vurderer å sette opp informasjonsskjermer bør kontakte IT-avdelingen.