IT-avdelingens planer for Windows 7

Revisjon per 29. okt. 2010 kl. 12:41 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Mangler lenker Denne artikkelen har ikke fått med seg lenker ved flytting. Ingen url er oppgitt


IT-avdelingens planer for Windows 7

IT-avdelingen jobber med klargjøring for installasjon av Windows 7 på pc-er i UiBs klientdrift. Klientoppsett for Windows 7 er testet internt på ITA, og er for tiden under test i to pilot-institutter og en del enkeltbrukere på UiB.

Utrulling til andre enheter ved UiB vil skje miljø for miljø etter vellykket test.

Opparbeidet erfaring og kompetanse er grunnlaget for hvordan vi nå drifter pc-er. Dette videreutvikles også med Windows 7, og inkluderer blant annet rutiner og regelsett for installasjon og konfigurasjon av både operativsystem og programvare. Brukervennlige løsninger tilstrebes, men sikkerhet og stabilitet må ufravikelig prioriteres først.

En enorm mengde programvare benyttes av de ulike fagmiljøer og IT-avdelingen har ikke mulighet til å teste alle programmer fullt ut. Vi vil derfor være avhengig av tilbakemelding fra brukerne om det oppstår problemer med spesielle programmer.

Windows 7 vil på UiB bli installert i 64-bits versjon. Programvare som ikke støtter 64-bits arkitektur vil kunne kjøres med 32-bits Windows XP installasjon (virtuell eller fysisk).

Windows XP vil fortsatt støttes av IT-avdelingen i overskuelig fremtid.