Revisjonshistorikk for «Fil:Android 2-1 WiFi Credentials storage set password.png»

Valg av diff: merk i radioboksene de revisjonene du ønsker å sammenligne og trykk enter eller knappen nederst på siden.
Forklaring: (nå) = forskjell fra nåværende revisjon, (forrige) = forskjell fra foregående revisjon, m = mindre endring.

  • (nå | forrige) 27. jun. 2010 kl. 09:07Lbe040 (diskusjon | bidrag). . (171 bytes) (+171). . (Skjermbilete som viser dialog der brukaren blir spurt om å setje passord for Credentials Storage på Android 2.1 m/ HTC Sense på engelsk på ein HTC Desire mobiltelefon.)