Forskjell mellom versjoner av «Exchange online migrering»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=af30cf625a7d4ef5bcaf3b3782ad0daa Denne informasjonen er flyttet til UiBhjelp.]»)
Linje 1: Linje 1:
På denne siden finner du en del informasjon om migrering til Exchange Online.<br>
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=af30cf625a7d4ef5bcaf3b3782ad0daa Denne informasjonen er flyttet til UiBhjelp.]
 
 
Fra Februar 2020 vil vi starte et migreringsløp for brukere som skal migreres fra Exchange On-Premise til Exchange Online.<br>
 
Det vil i praksis bety at vi flytter din epostkonto ut i "skyen".
 
 
 
===Hva er Exchange Online?===
 
Exchange Online er en eposttjeneste fra Microsoft som baserer seg på Exchange som en "skyløsning".<br>
 
Drift og også avansert support gjøres hos Microsoft. Etterom løsningen både driftes og eies av Microsoft selv,<br>
 
er denne løsningen alltid oppdatert og alltid i nyeste versjon. Microsoft lover 99,9% oppetid på denne tjenesten.<br>
 
 
 
===Hvordan vil jeg merke at jeg flyttes til Exchange Online?===
 
 
 
Vi vil velge ut grupper (avdelingsvis) som migreres til Exchange Online.<br>
 
Når din avdeling står for tur vil du først få en introduksjonsmail med lenke til blandt annet denne siden for informasjon.<br>
 
Først vil din mailboks bli synkronisert til Exchange Online og kjøre i parallell. Før vi bytter til ren Exchange Online når all mail er kopiert over.<br>
 
Når dette byttet skjer vil du få en beskjed i Outlook om å lukke og starte Outlook igjen dersom du har denne oppe. Det er i hovedsak det du<br>
 
som bruker vil merke. Dersom du også har epost satt opp på din mobiltelefon vil du måtte sette denne opp på nytt. [https://it.uib.no/Exchange_online#Hvordan_setter_jeg_opp_Outlook_p.C3.A5_min_Windows_PC.3F Se egen guide].<br>
 
Noen vil også måtte endre eller sette opp konto på sin PC på nytt dersom kontoen er satt opp med brukerid og ikke epostadresse som brukernavn.<br>
 
Riktig brukernavn skal være fornavn.etternavn@uib.no for ansatte og brukernavn@uib.no for studenter.<br>
 
 
 
===Vil min eksisterende mail flyttes ved migrering?===
 
 
 
Epost fra Exchange on-premise vil migreres til Exchange Online for ansatte i UiB.<br>
 
Enkelte store eposter kan være en utfordring å flytte. Dette vil gi innslag i migreringslogger og vil være noe vi må kikke på i hvert tilfelle.<br>
 
 
 
===Er det noe jeg kan gjøre selv i forkant for å gjøre prosessen enklere?===
 
 
 
Dersom du vet at du har noen ekstra store eposter som ikke er viktig å ta med videre kan disse med fordel slettes.<br>
 
Dette vil lette ressursbruken og gjøre flytting av din epost hurtigere. Også antall eposter kan med fordel reduseres.<br>
 
Merk at dette er ikke noe krav. Målet er å flytte alt som det er. Men dersom du ønsker å benytte anledningen til å rydde litt, kan du<br>
 
altså vurdere disse tiltakene.<br>
 
 
 
===Hvordan kan jeg sette opp Outlook på min PC/MAC/mobil enhet?===
 
 
 
Vi har laget guider for de ulike enhetene som du vil finne her:
 
[https://it.uib.no/Exchange_online#Hvordan_setter_jeg_opp_Outlook.3F Exchange Online guider for oppsett]
 
 
 
===Hvem kan jeg kontakte dersom noe ikke fungerer?===
 
 
 
Brukerservice.
 
https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/
 
 
 
===Hvordan logger jeg på webmail i Exhange Online===
 
Du kan benytte lenken: https://outlook.office365.com
 
 
 
===Når er alle i UiB over på Exchange Online?===
 
 
 
Så raskt som det lar seg gjennomføre :)<br>
 
Planlagt gjennomført i løpet av 2020.<br>
 
<br>
 
[[Kategori:Office 365]]
 
[[Kategori:Exchange]]
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 

Revisjonen fra 29. okt. 2020 kl. 11:17