Driftsstatistikk e-post

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 28. jan. 2010 kl. 18:00 av Sbi041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. Ingen ytterligere informasjon

Viktig melding.gif Mangler lenker Denne artikkelen har ikke fått med seg lenker ved flytting. Lenker er foreslått hentet fra [1]

MAIL-serverne

En del miljøer ved UiB driver egne mailtjenester som er relativt uavhengige av IT-avdelingen. Det gjelder hovedsaklig matnat-institutter.

IT-avdelingen tilbyr epost-tjenere for en rekke andre institutter og avdelinger, tilbudet er implementert på to servere noralf.uib.no og alf.uib.no. Disse to utfyller og overlapper hverandres oppgaver. Skulle den ene gå ned vil den andre overta. Selv om mye av postgangen er avhengig av at begge serverne er operative, vil ingen krise oppstå om den ene av serverne er ute av funksjon en periode. alfs hovedoppgave er å håndtere den enkeltes innboks mens spesialiserte løsninger som lister og fax-gatewayen håndteres av noralf. I tillegg kommer studentserveren og utplasserte «syv søstre-maskiner» på noen fakulteter.

Pr november -98 var det 11500 personer registrert under IT-avdelingens postkontor, ca 25000 mailadresser. ca 10000 personer hadde datakonto på serverne til IT-avdelingen. I 2004 har ca 20000 personer epost via IT-avdelingen.

IT-avdelingen gikk i juli 1998 over til å benytte mailsystemet Exim, mer historie finnes.