Forskjell mellom versjoner av «Brukarkonto for studentar»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=19e33cac8ca04f50b376ab6811c7b5e1 Informasjon om brukerkontoer og tilganger finnes nå i UiBhjelp.]»)
Tagg: Erstattet
 
Linje 1: Linje 1:
[[en:User account for students]]
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=19e33cac8ca04f50b376ab6811c7b5e1 Informasjon om brukerkontoer og tilganger finnes nå i UiBhjelp.]
== Brukarkonto ==
 
 
Som student ved UiB må du ha tilgang til datatenester for å kunne gjennomføre studiane dine.
 
 
 
'''NB! [http://www.uib.no/node/91411 Nye rutiner for sletting av konto frå hausten 2015.]'''
 
 
 
=== Brukarkonto ved UiB gir deg: ===
 
 
 
* Personlege sider - [http://miside.uib.no Mi side] - med bl.a. tilgang til nettbaserte læringsressursar og relevant undervisningsinformasjon
 
* Eiga e-postadresse med god lagringskapasitet og moglegheit til å bruke [[e-post]] i nettlesaren din
 
* Eige lagringsområde på server med [[Lagring og backup|backupteneste]]
 
* Tilgang til [[PC-stover]] med utskriftsmoglegheiter
 
* Oppkopling til Internet og UiB sitt nettverk frå eigen PC ([[ADSL]] eller [[Trådløst datanett på UiB|trådlaust]])
 
* Tilgang til internett ved andre forskings- og utdanningsinstitusjonar via [[Eduroam]]
 
 
 
== Nye studentar ==
 
 
 
 
 
Når du har tatt imot tilbodet om studieplass og registrert deg, må du sjølv opprette ein brukarkonto. Det gjer du ved å gå inn på [https://sebra.uib.no/sebra/ sebra.uib.no]. Klikk på "Student" under "OPPRETT KONTO" og følg instruksjonane der for å laga konto. I sebra.uib.no kan ein også bytte passord.
 
 
 
Dette bør du gjere så raskt som mogleg etter at du har registrert deg. Merk at det kan ta inntil ein time frå du har registrert deg til du kan opprette brukarkonto.
 
 
 
'''NB! Nye studentar som er tatt opp gjennom samordna opptak kan ikkje semesterregistrere seg (og dermed ikkje opprette konto) før semesteret startar.'''
 
 
 
Du må ha fødselsnummer, studentnummer og pinkode for å kunne opprette brukarkonto. Studentnummer og pinkode finn du på tilsendt giro for betaling av semesteravgift. Sørg for at du har desse tilgjengeleg.
 
 
 
OBS! Dersom du ikkje har betalt semesteravgifta innan 1. september vil brukarkontoen automatisk bli avslutta.
 
 
 
 
 
[https://sebra.uib.no/sebra/ Rekvirer konto no i SEBRA!]
 
 
 
 
 
Les meir om [http://regler.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Regler-om-oppretting-anvendelse-og-sletting-av-brukerkonti-for-studenter-paa-UiBs-IKT-anlegg UiBs regler om oppretting, anvendelse og sletting av brukerkonti for studenter på UiBs IKT-anlegg]
 
 
 
[[Kategori:Autentiserings og katalogtjenester]]
 
[[Kategori:IT-sikkerhet]]
 

Nåværende revisjon fra 25. feb. 2022 kl. 13:46