Adobe - Fornying av Adobe Creative Cloud (CC) lisens

Revisjon per 21. des. 2015 kl. 17:06 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Adobe Creative Cloud består av to forskjellige type lisenser: 1 "named user"-lisens 2 "per divice"-lisens

Kort fortalt "named user"-lisens gjelder bare en navngitt bruker på inntil 2 maskiner. Ingen andre enn denne navngitte brukeren kan benytte programmet på disse 2 maskiner. "per divice"-lisens gjelder bare en maskin men hvem som helst kan logge seg på denne maskinen for å bruke programmet.

Mer om forskjellen mellom disse type lisenser kan en lese på denne siden: https://it.uib.no/Crayon


Fornying av Adobe Creative Cloud (CC) navngitt brukerlisens (named user)

Lisenser av typen Adobe CC må fornyes hvert år så lenge en ønsker å fortsette å bruke Adobe CC programmet. Når en inngår en slik leieavtale betaler en frem til 10 desember før en fornyer avtalen for enda et år. Mer info finner en via denne siden: https://it.uib.no/Crayon

Oppgi et av disse varenumrene samt avtalenummeret som er 05DDDDE4EAD51C5D3A3A ved bestilling:


Vareliste.PNGEn må bruke fritekst bestilling for å fornye lisensen for 12 nye måneder. Her ser en eksempel på hvordan dette gjøres i praksis: (Eksempelet viser fornyelse av Adobe Indesign CC (named user))

Fritekst.PNG


Som definering av produkt kan en f.eks skrive: Indesign CC fornyelse "named user"- lisens SKU: 65227467BB04A12 frem til 10 desember 2016. Avtalenummer: 05DDDDE4EAD51C5D3A3A


Fornying av Adobe Creative Cloud (CC) navngitt brukerlisens (per device)

For å fornye denne type lisens bestiller en bare dette produktet i Basware på nytt. En må klikke inn på det aktuelle produkt i Basware for å se at det er snakk om "per device"-lisens og ikke "named user". "Per device"-lisens kjennetegnes også ved at den er litt billigere enn den tilsvarende "named user" lisensen.