Difference between revisions of "TopSpin"

(Created page with 'no:TopSpin ==Purchase== '''TopSpin er kjøpt inn av Kjemisk institutt og det er bare ansatte og studenter som er knyttet til instituttet som kan benytte programvaren.''' Er d…')
 
Line 1: Line 1:
 
[[no:TopSpin]]
 
[[no:TopSpin]]
 
==Purchase==
 
==Purchase==
'''TopSpin er kjøpt inn av Kjemisk institutt og det er bare ansatte og studenter som er knyttet til instituttet som kan benytte programvaren.''' Er det noen som ikke er knyttet til Kjemisk institutt men ønsker å bruke programvaren må dette avklares med [mailto:Olav.Bjorkelund@kj.uib.no Olav.Bjorkelund@kj.uib.no]
+
'''Topspin is purchased by the Chemistry Department and it is only available to the staff and students associated to the Chemistry Department.''' Everyone else who would like to use the software must contact  [mailto:Olav.Bjorkelund@kj.uib.no Olav.Bjorkelund@kj.uib.no]
==Installasjon==
 
===Klientdriftet Windows-PC===
 
TopSpin er pakket og IT-Avdelingen kan installere programmet automatisk.  Melde en sak til https://bs.uib.no/, eller ringe 555 84700 (for ansatte). Husk å oppgi [[maskinnavn]].
 
  
Her kan du lese mer om [[Programvare for klientdriftede maskiner]]
+
==Installation==
 +
===Managed Windows-PC===
 +
Topspin is packed software and the IT department can install the program automatically. Just make an issue to https://bs.uib.no/, or call 555 84700 (for employees only). Please include your [[computer name]].
 +
Here you find more information about [[Software for managed computers]]
  
===Privat og student PC===
+
===Privat and student PC===
'''NB!''' Du må være koblet til UiB med VPN når du skal kjøre TopSpin.
+
'''NB!''' You must be connected to the UiB network with VPN when running TopSpin.
Programmet og installasjonsveiledning kan du laste ned på https://tjinfo.uib.no/program
+
The program and installation instructions can be downloaded at https://tjinfo.uib.no/program
  
==Informasjon==
+
==Information==
===Produsent===
+
===Manufacturer===
 
http://www.bruker.com/
 
http://www.bruker.com/
===Leverandør===
+
===Vendor===
 
http://www.bruker.com/nordic
 
http://www.bruker.com/nordic
===Hva er TopSpin===
+
===What is Topspin===
NMR Software
+
NMR Software

Revision as of 13:14, 10 December 2012

Purchase

Topspin is purchased by the Chemistry Department and it is only available to the staff and students associated to the Chemistry Department. Everyone else who would like to use the software must contact Olav.Bjorkelund@kj.uib.no

Installation

Managed Windows-PC

Topspin is packed software and the IT department can install the program automatically. Just make an issue to https://bs.uib.no/, or call 555 84700 (for employees only). Please include your computer name. Here you find more information about Software for managed computers

Privat and student PC

NB! You must be connected to the UiB network with VPN when running TopSpin. The program and installation instructions can be downloaded at https://tjinfo.uib.no/program

Information

Manufacturer

http://www.bruker.com/

Vendor

http://www.bruker.com/nordic

What is Topspin

NMR Software