Wikiintro

Fra IThjelp
Sideversjon per 9. mar. 2017 kl. 09:26 av Botit (diskusjon | bidrag) (Redaksjon er sentralisert)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Hvordan skrive på nett

 • Nyttig
 • Hvem, hva, hvorfor
 • Skriv enkelt
 • Det viktigste først
 • Vær strukturert
 • Mye skrivefeil er lite tillitvekkende
 • Finne innhald: søk, lenker, kategorier
 • Lag gode sidenavn (= overskrift, lenketekst og slutten på nettadresse)
 • Lenker: gjerne inni teksten, bruk informativ lenketekst
 • Se også siden Hvordan skrive på vev


Sidestruktur

Overskrifter

sidetittel = overskrift nivå 1

== overskrift nivå 2 ==

=== overskrift nivå 3 ===

automatisk innholdsoversikt (TOC) ved 4+ overskrifter, men kan overstyres med

__NOTOC__

Faste elementer

 • kort intro (hva handler siden om)
 • hoveddel
 • eventuelt (overordnede) lenker nederst
 • kategorier


Kategorisering

 • Organisering av innhold i hierarki, lignende som mapper i filbehandling
 • Kan tilhøre flere kategorier
 • Merk slik:


[[Kategori:Ephorte]]


Editoren WikEd

Må velges for hver wiki i personlige Innstillinger (lenke øverst), skillearket Tilleggsfunksjoner.

 • spesielt nyttige knapper:
  • [W] - gjør om innlimt innhold til wikikode
  • [T] - gjør om innlimt innhold til tekst
  • lenke, liste, overskrift, bilde, osv.


Grunnlegende tekstformatering

Husk forhåndsvisning!

Husk å lagre!

Linjeskift og nytt avsnitt lages med

åpen linje

Innrykk lages med

kolon (:) først på linjen.
Mellomrom først på linjen lager en boks med "preformatert tekst". Dette kan gi veldig brede sider uten innlagte linjeskift.
Faktabokser o.l. kan lages finere på andre måter..

Feit tekst eller kursiv (for å skille ut tekst) lages med henholdsvis tre eller to ' før og etter aktuell tekst (se knapper i editoren).


Lenker

 • til siden du er på: sjekk "Lenker hit" i margen til venstre
 • intern lenke:

[[sidenavn]]
eller

[[sidenavn|valgfri annen lenketekst]]

 • ekstern lenke:

http://it.uib.no
som gir: http://it.uib.no
eller

[http://it.uib.no annen tekst]
som gir annen tekst

 • e-post:

[mailto:Lillemor.Lillejord@lil.uib.no send e-post til Lillemor]
som gir:
send e-post til Lillemor


Automatisk videresendeing fra sidenavn til annen side

Søkeord som bør lede til en annen side kan dirigeres direkte dit:

 1. Skriv inn aktuelt søkeord eller ordkombinasjon i søkefeltet og trykk enter.
 2. Opprett siden.
 3. Skriv inn navnet på siden man skal havne på.
  • Merk sidenavnet og trykk på knappen merket

#R
med editoren WikEd) eller:

  • Skriv inn følgende tekst:

#REDIRECT [[tittel på siden som skal vises i stedet]]

 1. Lagre den nye siden, og test ved å søke etter navnet på den nyopprettede siden.

Merk: Ved flytting av sider (navneendring) lages det automatisk redirigering fra gammelt sidenavn. Slike redirigeringer bør slettes om de ikke er hensiktsmessige.


Lister

Lister kan gjøre innholdet mer oversiktlig.

Punktliste lager du med:

 • stjerne (*) først på linjen eller
  • to stjerner (**) først på linjen, osv.

Nummerert liste lager du med:

 1. skigard/dobbelkryss (#) først på linjen
  1. eventuelt med flere # for underpunkt
  2. osv.

Punkt- og nummerlister kan også

  • kombineres
  • eventuelt varieres med CSS


Bilder og filer

 • Last opp fil i margen til venstre (husk å lage beskrivende filnavn)
 • vise bilde:

[[image:filnavn.jpg|billedtekst]]

 • lenke til fil:

[[media:filnavn.pdf|lenketekst]]

 • Billedtekst eller lenketekst bør vere med pga. universell utforming. Flere parametre er mulig.


Finn sider som bør lages / oppdateres

 • Søk etter ord du tror lesere vil søke etter. Sjekk om aktuell informasjon finnes på enn annen side. Da trengs kanskje en (redirigering (se over))?


Overvåking


Mer avansert

Maler

 • kan brukes til blant annet å kategorisere og vise spesiell tekst på sider. Alle maler finner du om du på spesialsiden Alle sider med forstaving velger navnerommet Mal
 • noen maler kan brukes til merking av sider som bør gjøres noe med

Vise innhold fra andre steder

Boksene på hovedsiden til IT-avdelingen viser noen få lenker fra respektive undersider via spesiell koding (includeonly/onlyinclude)


Hjelp