Hjelp - Pullprint

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?


Feil på skriver

 • Slå av og på printer (bør alltid prøves først, løser svært mange problemer).
 • Sjekk at nettverkskabel er plugget i kontakt merket bokstaven D. (T er telefonuttak).
 • Ta nettverkskabel ut og inn. Sjekk om det lyser grønt/oransje på baksiden av printeren.
 • Sjekk printer for toner og papir.
 • Sjekk at A4 er valgt som papirstandard.
 • Meld inn en sak: bs.uib.no

Ansatte kan:

 • Kontakte BRITA på tlf (555) 84700
 • Ringe Ricoh

Student kan:

Sette standard svart/hvitt utskrift, tosidig og fargeutskrift

Jeg får ikke logget på Pullprint-skriver med kortet mitt, hva er galt?

Dette kan skyldes flere ting.

 • Brukerkontoen ligger ikke i Safecom-systemet. Man må ha et fullverdig ansatt- eller studentkort ELLER en kurskonto for å bli automatisk lagt til. Spesialkort og gjestekort blir ikke lagt til. Vær oppmerksom på at det kan noe tid etter at du har hentet nytt kort på kortsenteret, før nye brukere eller nye kort blir lagt til i pullprintsystemet. Om du ikke ligger i systemet, får du ofte en feilmelding som sier noe om en PUK-kode. I så fall, kontakt IT-avdelingen.
 • Kortet ditt kan være slitt, slik at kortleseren ikke klarer å tyde det. Slitte eller skadde kort vil ofte få problemer med tilgang til Pullprint før de får problemer med adgang til rom og bygg.
 • Du bruker feil kort. Om du har både ansatt- og studentkort, vil bare ett av disse virke. Har du et aktivt ansattforhold, bruker du ansattkortet.
 • Printeren eller kortleseren kan ha hengt seg opp. Prøv å slå av og på igjen.
 • Du drar kortet for fort igjennom kortleseren. Noen lesere er mer sensitive på dette enn andre. Kortleseren skal lyse grønt når kortet er lest.
 • Du har ikke penger på print-kontoen (gjelder studenter). Fyll på via https://payprint.uib.no. Se egen side om å sette inn penger i Pullprint-systemet.
 • Utskriftskontoen din i Safecom-systemet kan ha blitt låst, f. eks. dersom du har prøvd å logge manuelt inn på en skriver, og har skrevet passordet feil tre ganger. I så fall må kontoen låses opp manuelt av IT-avdelingen (v/studentstøtte eller BRITA).

Som en løsning inntil du får nytt kort osv, er det mulig å logge på printere med berøringskjerm med brukernavn og passord (det samme du bruker for å logge på PCen med). Dette forutsetter at du er lagt til i systemet. Virker det ikke, kontakt IT-avdelingen.

Penger på Pullprintkontoen (kun for studenter)

Hvorfor er kontoen min feilbelastet?

Standard utskriftsoppsett er dobbeltsidig. Hvis du har et dokument med en del blanke linjer på slutten slik at dokumentet blir på to sider, vil du bli belastet for to sider (se priser), selv om det er bare blanke linjer på side 2! Pass derfor på å slette eventuelle blanke linjer, sideskift e.l. på slutten av dokumentet. Hvis du likevel mener du har blitt belastet feil, så ta kontakt med IT-avdelingen via https://bs.uib.no. Husk på å gi nøyaktige opplysninger om tidspunkt utskriften er tatt og beløp.

Credit Too Low - hva betyr dette?

NB! For nye studenter betyr dette ofte at de ikke har satt inn penger på utskriftskontoen sin!

En liten forklaring på hvordan PullPrint-/PayPrint-systemet reserverer penger på utskriftskontoen:

PayPrint gjør en reservasjon av et beløp i det du drar kortet i skriverens kortleser for å starte utskrift. Ofte reserveres hele beløpet som er tilgjengelig på brukerens PayPrintkonto (utskriftskonto).

Dersom skriveren får en papirstopp (paper jam) eller går tom for papir, toner eller annen rekvista mens den holder på med dine utskrifter, vil skriveren vente til noen fjerner fastkjørt papir eller fyller på papir, toner eller annen rekvista. Deretter vil den fortsette med dine utskrifter. Men du vil altså være pålogget denne skriveren til utskriften er ferdig. Reservasjonen av beløpet på utskriftskontoen vil også fortsatt være aktiv.

Dersom du prøver å logge på en annen skriver før du får logget av den du allerede er pålogget, vil du få feilmeldingen Credit Too Low.

Når utskrift er ferdig og PayPrintkontoen er belastet for det utskriften koster, skal reservasjonen vanligvis oppheves automatisk i det brukeren logger av skriveren. Noen ganger kan det ta det noen minutter, en sjelden gang vil reservasjonen henge seg opp. Dersom reservasjonen har hengt seg opp, vil du også få feilmeldingen Credit Too Low. I slike tilfeller må studentstøtte på IT-avdelingen oppheve reservasjonen manuelt. Ta kontakt med IT-assistenten, eller meld inn en sak på http://bs.uib.no.

Får du problemer under en påbegynt utskrift, er det lureste altså å få ordnet problemet så utskriften kan gjøres ferdig. Det vil for eksempel si å legge mer papir i skuffen eller kontakte IT-assistent for å få satt i ny toner. Da vil du normalt raskest få utskriften din, og neste bruker får også bruke skriveren der problemet oppstod.

Hvilke ordninger gjelder for organisasjonsarbeid for studenter?

Fakultet / institutt kan gi frikvoter i betalingssystemet for studenter som er med i studentorganisasjoner, har verv i UiB-organer o.l. Det er gått ut et skriv om dette fra Personal- og økonomiavdelingen. Her beskrives framgangsmåten for å gi slike kvoter. (Se Fritak_studentorg.pdf) Skjema for å tildele frikvoter som beskrevet i skrivet kan lastes ned her: studenters_kopipenger.ods.

Studentorganisasjoner, tillitsvalgte o.l. bør ta dette opp med sine fakulteter/institutter for å få tildelt frikvoter.

Hvilke ordninger gjelder for studenter som er deltidsansatt eller har engasjementer ved UiB?

Fakultet / institutt kan gi frikvoter i betalingssystemet for studenter som er deltidsansatt eller har engasjement (f. eks. som vitenskapelig assistent) ved UiB. Dette gjøres på samme måte som ved frikvoter i betalingssystemet for studenter som er med i studentorganisasjoner, har verv i UiB-organer o.l. (Se dette.)

Payprint.uib.no for administrasjon av utskrifter

På websiden http://payprint.uib.no/ kan både studenter og ansatte også se dokumenter i kø, og blant annet slette dokumenter fra køen.

Er du ansatt og ikke blir automatisk logget inn, må du skrive uib\ foran brukernavnet.

Utskriftsjobber som ikke er skrevet ut innen et par dager blir automatisk fjernet fra listen. For å unngå dette og spare dokumenter du skriver ut ofte, kan du velge "Retain" på dokumentet. Da lagres utskriftsjobben i Pullprint-systemet til du selv sletter den. Man kan også velge "Retain" på selve skriveren.

Brukerveiledning fungerer ikke - Finner ikke riktig brukerveiledning

Ingen av tipsene på denne siden hjelper/ Jeg trenger mer hjelp fra IT-avdelingen