Ecampus

(Omdirigert fra ECampus)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

eCampus

eCampus er UNINETT sin satsing for å bygge ut og

oppgradere IKT-infrastrukturen for universiteter og høgskoler,
og er et sentralt tiltak for å sikre tilgang på fleksibel utdanning i hele landet.

Mer informasjon: