Forskjell mellom versjoner av «IT-forum 2009»

(linker korrigert)
m (link-markup)
Linje 53: Linje 53:
 
           <td valign="top"> 11.14</td>
 
           <td valign="top"> 11.14</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"> <strong>P&aring;l Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verkt&oslash;y.</strong> [fil:systemdynamikk_it-forum_2009v.ppt] </td>
+
           <td valign="top"> <strong>P&aring;l Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verkt&oslash;y.</strong> [[fil:systemdynamikk_it-forum_2009v.ppt]] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 69: Linje 69:
 
           <td valign="top"><p><strong>Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB</strong></p>
 
           <td valign="top"><p><strong>Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB</strong></p>
 
             <ul>
 
             <ul>
               <li><strong>Thomas Evensen: Innledning.</strong> [fil:kontinuitet_innledning_it-forum_2009v.pdf] </li>
+
               <li><strong>Thomas Evensen: Innledning.</strong> [[fil:kontinuitet_innledning_it-forum_2009v.pdf]] </li>
               <li><strong>Arild Raftevoll / Frank Pierce: SAN-l&oslash;sning.</strong> [fil:kontinuitet_san_it-forum_2009v.jpg] </li>
+
               <li><strong>Arild Raftevoll / Frank Pierce: SAN-l&oslash;sning.</strong> [[fil:kontinuitet_san_it-forum_2009v.jpg]] </li>
 
               <li><strong>Morten Christian Bernson: Ny hjemmekatalogl&oslash;sning / ZFS.</strong><br>
 
               <li><strong>Morten Christian Bernson: Ny hjemmekatalogl&oslash;sning / ZFS.</strong><br>
               [fil:kontinuitet_zfs_hjemmekataloger_it-forum_2009v.pdf] | klipp fra [http://www.youtube.com/watch?v=CN6iDzesEs0 video]. </li>
+
               [[fil:kontinuitet_zfs_hjemmekataloger_it-forum_2009v.pdf]] | klipp fra [http://www.youtube.com/watch?v=CN6iDzesEs0 video]. </li>
               <li><strong> Jan Kr W Johnsen / Jan Inge Br&aring;then: Windows struktur.</strong> [fil:kontinuitet_windows_it-forum_2009v.pdf] </li>
+
               <li><strong> Jan Kr W Johnsen / Jan Inge Br&aring;then: Windows struktur.</strong> [[fil:kontinuitet_windows_it-forum_2009v.pdf]] </li>
               <li><strong> Hans Morten Kind / Trond Davidsen: Ny hoved (unix) epostl&oslash;sning.</strong> [[http://alf.uib.no/d/epost-revurdert.jpg]] </li>
+
               <li><strong> Hans Morten Kind / Trond Davidsen: Ny hoved (unix) epostl&oslash;sning.</strong> [[fil:epost-revurdert.jpg]] </li>
 
           </ul></td>
 
           </ul></td>
 
         </tr>
 
         </tr>
Linje 89: Linje 89:
 
           <td valign="top"> 15.00</td>
 
           <td valign="top"> 15.00</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Thor &Oslash;ivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem</strong> [fil:den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.pdf] </td>
+
           <td valign="top"><strong>Thor &Oslash;ivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem</strong> [[fil:den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.pdf]] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 103: Linje 103:
 
           <td valign="top"> 16.15</td>
 
           <td valign="top"> 16.15</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"> <strong>Arve Aksnes, UiB: V&aelig;rmelding for verdensrommet</strong> [fil:vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.pdf] </td>
+
           <td valign="top"> <strong>Arve Aksnes, UiB: V&aelig;rmelding for verdensrommet</strong> [[fil:vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.pdf]] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 157: Linje 157:
 
           <td valign="top"> 13.15</td>
 
           <td valign="top"> 13.15</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy</strong> [fil:motvirke_skadevare_og_spam_it-forum_2009v/index.html]</td>
+
           <td valign="top"><strong>Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy</strong> [[fil:motvirke_skadevare_og_spam_it-forum_2009v/index.html]]</td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 171: Linje 171:
 
           <td valign="top"> 14.30</td>
 
           <td valign="top"> 14.30</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal</strong> [fil:forensic_computing_it-forum_2009v.pdf] </td>
+
           <td valign="top"><strong>Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal</strong> [[fil:forensic_computing_it-forum_2009v.pdf]] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 185: Linje 185:
 
           <td valign="top"> 15.30</td>
 
           <td valign="top"> 15.30</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 &aring;r</strong> [fil:apple_macintosh_25aar_it-forum_2009v.pdf] </td>
+
           <td valign="top"><strong>Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 &aring;r</strong> [[fil:apple_macintosh_25aar_it-forum_2009v.pdf]] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
</table>
 
</table>

Revisjonen fra 1. jun. 2010 kl. 12:54

Invitasjon til UiBs IT-forum våren 2009

Universitetet i Bergens IT-forum våren 2009 arrangeres på Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad onsdag og torsdag 22. og 23. april.

IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.

Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner.

Påmelding er bindende og frist er fredag 20. mars.

Deltakere som ikke er ansatt ved UiB dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2379,-) og reise.

Påmelding, program, m.m. finner du på: http://www.uib.no/it/forum/2009v/

Vi håper på din deltagelse på Sandsli! Invitasjonen kan evt videresendes til andre

Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Jan Kristian Walde Johnsen, tel: 55584238.

---

IT-forum blir også annonsert på http://it.uib.no og mailing-listen it-info.uib.no


Program for IT-forum våren 2009

Tid: Onsdag og torsdag 22. og 23. april
Sted: [http://www2.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Bergen/Hotels/Scandic-Bergen-Airport/ Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad (Kokstadflaten 2)

Onsdag 22. april

10.00 - 10.30   Åpning v/ IT-direktør Thomas Evensen
10.30 - 11.14   Pål Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verktøy. Fil:Systemdynamikk it-forum 2009v.ppt
11.15 - 11.45   P a u s e
11.45 - 13.00  

Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB

13.00 - 14.00   L u n s j
14.00 - 15.00   Thor Øivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem Fil:Den frustrerte bruker it-forum 2009v.pdf
15.00 - 15.15   P a u s e
15.15 - 16.15   Arve Aksnes, UiB: Værmelding for verdensrommet Fil:Vermelding for verdensrommet it-forum 2009v.pdf
16.15 - 17.00   Sverre Holby: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser
19.30       M i d d a g

Torsdag 23. april

09.00 - 10.00   Rune Zakariassen, Microsoft Norge: Cloud Computing
10.00 - 10.15   P a u s e
10.15 - 11.15   Torgeir Vidnes, NSM: NorCERT - Nasjonalt senter for håndtering av alvorlige dataangrep
11.15 - 12.15   L u n s j
12.15 - 13.15   Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy Fil:Motvirke skadevare og spam it-forum 2009v/index.html
13.15 - 13.30   P a u s e
13.30 - 14.30   Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal Fil:Forensic computing it-forum 2009v.pdf
14.30 - 14.45   P a u s e
14.45 - 15.30   Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 år Fil:Apple macintosh 25aar it-forum 2009v.pdf