Forskjell mellom versjoner av «Zoom Webinar - Hvordan opprette»

Fra IT-hjelp UiB
(Ny side: Category:Studentstøtte UiB disponerer i dag et visst antall lisenser. Bare de som har tilknyttet webinarlisens til Zoom kontoen sin kan opprette webinarer i Zoom. Lisensen er vider…)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 2. okt. 2020 kl. 09:41


UiB disponerer i dag et visst antall lisenser. Bare de som har tilknyttet webinarlisens til Zoom kontoen sin kan opprette webinarer i Zoom. Lisensen er videre basert på samtidig bruk, det vil si at en og samme person med lisens, kan bare kjøre et zoom-møte av gangen med sin lisens. En kan ikke kjøre zoom møte og zoom webinar på samme lisens samtidig.


Her er Hvordan en oppretter et Zoom Webinar

  • Gå inn på https://zoom.us/signin og velg Sign "In with SSO". Skriv uib foran .zoom.us. Trykk "Continue". Logg deg på med Feide.
  • Velg Webinars - Schedule a Webinar

Fil:VelgWebinars.JPG
Nedenfor ser en forslag til oppsett:


Fil:ZoomWebinarInstillinger.JPG


Q&A er tryggere enn chat ettersom de andre deltakerne ikke ser hvilket spørsmål som er sendt inn. Host eller co-Host kan "dismisse" eventuelle useriøse spørsmål. Dersom en deltaker deler f.eks en lenke på chat vil alle de andre se dette og ha mulighet til å klikke seg inn på lenken. En kan hindre deltakerne å bruke chat etter at webinaret er i gang. Chat vil fremdeles være synlig men kan ikke brukes. Alternative Hosts bør en absolutt definere slik at oppretter av webinaret slipper å være med på møtet. I tillegg til teknisk ansvarlig ved avdelingen kan en gjerne legge til IT support (aktuelle IT-assistenter m.fl.) som alternative hosts. E-posten en oppgir må være knyttet til en zoom-konto.


  • Når en har gjort alle innstillingene trykker en "Schedule"


Du får nå denne oversikten:

Fil:Schedulewebinarzoom.JPG


  • Her kan du kopiere lenken til webinaret. Denne bruker du i forhold til invitasjonen til deltakerne av disputasen. Det kan være lurt å kopiere hele deltakerinvitasjonen og lime inn i saken som angår webinaret. Enkelte deltakere blir blant annet spurt om passord, muligens på grunn av at e-post adressen ikke er representerer en registrert zoom bruker.
  • Videre må du invitere paneldeltakere. Trykk på Edit

Paneldeltakere vil typisk være:

  • selve kandidaten
  • opponenter
  • arrangøransvarlig som ikke er co-host
  • andre som skal si eller vise noe


Det kan være lurt å legge webinaret i egen outlook kalender slik at opplysningene blir lett å finne igjen (klikk eventuelt på Outlooksymbolet i denne oversikten). En kan eventuelt starte webinaret fra denne siden om ønskelig


Webinaret skal nå være opprettet.


Til slutt kan en se et eksempel på forskjell på skjermbildet for co-host til venstre og atendee til høyre:


Panelistvsantendee.jpg