Widget:Vimeo

Revisjon per 11. mar. 2020 kl. 15:44 av Mihho (diskusjon | bidrag) (Vimeo widget)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

This widget allows you to embed Vimeo on your wiki page.

Created by Sergey Chernyshev

Using this widget

For information on how to use this widget, see widget description page on MediaWikiWidgets.org.

Copy to your site

To use this widget on your site, just install MediaWiki Widgets extension and copy full source code of this page to your wiki as Widget:Vimeo article.