Virtuell PC-lab

Revisjon per 2. okt. 2017 kl. 14:05 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Vi trenger piloter!

Ta kontakt med Irene Ludvigsen Husa om du ønsker å være pilot.

Når studenter og underviser har behov for tilpasset infrastruktur og IT-verktøy i undervisning må de ofte forholde seg til spesifikke og tilrettelagte PC-labber. Ved å ta i bruk skyteknologi for å virtualisere PC-lab, kan vi tilby både studenter og underviser tilpassete oppsett som er tilgjengelig på egen PC og som dermed er uavhengig av lokasjon. De virtuelle instansene kan tilpasses til emnet og dette kan kobles sammen med MittUiB.

IT-avdelingen ønsker å bygge en virtuell PC-lab basert på vår infrastrukturtjeneste UH-IaaS. Vi planlegger å tilby Linux klient Ubuntu og Windows terminalserver for studenter tilsvarende Skrivebord.uib.no for ansatte. På sikt ønsker vi også å tilby applikasjoner for eksempel Jupyter Notebook.


Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon så er det bare å ta kontakt med prosjektleder: Irene Ludvigsen Husa (IT-avdelingen) http://www.uib.no/personer/Irene.Ludvigsen.Husa